Οδοιπορικό στη Λέσβο 3-45 Έρευνα και Ερωτήματα 3-45

Το Κάστρο του Κόρακα Το Κάστρο του Κόρακα

Τα Κάστρα της Λέσβου μετά την Άλωση του 1462 Γ

29/07/2021 - 10:00 Ενημερώθηκε 29/07/2021 - 11:30

Ένα από τα μεγάλα σχετικά Κάστρα του νησιού, ήταν και αυτό του Κόρακα, που ταυτίζεται με το Παλιόκαστρο, κάτω από την Κλειού.

Το κωνικό ύψωμα ξεχωρίζει στην έκταση ανάμεσα στο χωριό και στα Τσόνια, επιβλητική θωριά στο βάθος του ελαιώνα. Στο ύψωμα παρατηρούνται ενδείξεις χρήσης του κατά την Προϊστορική εποχή, αλλά καταλαμβάνεται βασικά από τα ερείπια του Μεσαιωνικού Κάστρου του Κόρακα. Παρατηρείται ο κάτω περίβολος του τείχους, με τα κατάλοιπα ενός κυκλικού πύργου, το κατώφλι της εξωτερικής πύλης, αλλά κύρια τα γεροφτιαγμένα τμήματα των τειχών της Ακρόπολης, στο βραχώδες πλάτωμα της κορυφής. Επίσης η μεγάλη, αστέγαστη πια δεξαμενή του (Cisterna). Στο εξωτερικό κάστρο (ξώμπουργκο) υπάρχουν τα θεμέλια των σπιτιών, πηγές νερού και η εκκλησία της Αγίας Κυριακής (με τα αρχιτεκτονικά μέλη του παλιού ναού) της μεσαιωνικής κώμης του Κόρακα).

To Κάστρο του Κόρακα μάλλον ιδρύθηκε στην Βυζαντινή περίοδο, προστατεύοντας τη μεγάλη εύφορη περιφέρεια με τους οικισμούς και τα πολλά ιερά. Εμφανίζεται σε πορτολάνους της εποχής των Γενοβέζων (1404 Cuoracam, το1420),αλλά κύρια στην Μεταβυζαντινή περίοδο, μετά το 1462(1576,1688). Το 1548, εδώ βρίσκεται η κώμη του Κόρακα (Koreke), έδρα του ομώνυμου Ναχιγιέ με 158 Χριστιανικά σπίτια, που έμεναν στο Ξώμπουρκο και 11 Μουσουλμανικά, σίγουρα της Οθωμανικής φρουράς του κάστρου, που έμεναν μέσα στην ακρόπολη (το 1520 με 124 χρ. σπίτια και δύο Μουσουλμανικά). Συγχρόνως, το 1548, υπάρχει η Κλειού (Klu), με 160 χριστιανικά σπίτια και 3 Μουσουλμανικά. Αυτή η Κλειού, το 1620, έχει 50 σπίτια Χριστιανών και Μουσουλμάνων. Οι πρώτοι (όπως στην Συκαμιά και στον Χάλικα) είχαν την εκκλησία τους, την Αγία Κυριακή χαμηλά στο Κάστρο «έξωθεν της κώμης, δια το μη εάν τους Αγαρηνούς ποιήσαι έσωθεν». Τότε το χωριό έχει αρκετούς Τούρκους, Τζαμί, λουτρό και εξαναγκάζονται οι χριστιανοί να εκκλησιάζονται, 1 χιλ μακριά, στην Αγία Κυριακή του Κάστρου. Η Αγία Τριάδα, η σημερινή εκκλησία χτίστηκε για πρώτη φορά το 1793. Το Κάστρο λοιπόν χρησιμοποιείται από τους Τούρκους, με φρουρά στην ακρόπολη. Το 1581 έχει ακόμα 77 χρ.σπίτια και 8 μουσουλμανικά, την φρουρά της Ακρόπολης. Τότε βέβαια, τα χρ. σπίτια και έδρα του Ναχιγιέ βρίσκονται στον Κουκμήδο (που αναφέρεται ότι η έδρα από τον Κόρακα μεταφέρεται diger Kukomido nefs i), ένα χωριό αμιγές Τουρκικό αργότερα. Επομένως και το Κάστρο του Κόρακα, συνεχίζει να λειτουργεί, τουλάχιστον 2 αιώνες μετά την άλωση του 1462.

 

Βοηθήματα Κ.Καμπουρίδης Η Λέσβος τον 16ο αι-Μάκης Αξιώτης Περπατώντας τη Λέσβο.

 

δέσποζε σε μεγάλη περιοχή

με την στιβαρή Ακρόπολη

με την Φρουρά

και την δεξαμενή

την Αγία Κυριακή

στο Ξώμπουργκο με τον κυκλικό πύργο

μετά το 1581 στον Κουκμήδο

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey