Της ΟΛΣΑ η αδιάλειπτη αταξία, οδήγησε στην αποδιοργάνωση της

22/10/2019 - 13:21

Ευγενής φιλοδοξία Λέσβιων παροικιακών της Αττικής μετά τη μεταπολίτευση και ύστερα από επανειλημμένες προσπάθειες οδήγησαν στη δημιουργία, το 1988, της Ομοσπονδία τους. Κατά πρώτο, η λειτουργία της ήταν λίγο-πολύ εντός των πλαισίων του καταστατικού της. Μετά, και κυρίως μετά το κληροδοτηθέν σ’ αυτή, απ’ τον ευπατρίδη Μίλτη Παρασκευαϊδη σπίτι του (Κοτυαίου 5, Αμπελόκηποι), κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, ΟΧΙ. Ατυχώς, τούτο οδήγησε στην άμετρη φιλοδοξία των τότε κρατούντων, να γκρεμιστεί αυτό και στη θέση του να κατασκευαστεί ένα φαραωνικών, για τα οικονομικά και τις δυνατότητες της ΟΛΣΑ, διαστάσεων κτίριο. Χτισμένο εδώ και χρόνια, ένας πενταόροφος τσιμεντένιος σκελετός σήμερα, χωρίς καμία εξ ιδίων δυνατότητα αποπεράτωσής του. Γι’ αυτόν, κατά έγγραφο μέλους Δ.Σ. και Προέδρου πρωτοβάθμιου Συλλόγου προς τον Πρωθυπουργό, του 2018, δαπανήθηκαν περίπου 400.000 Ευρώ. Δυστυχώς, απ’ το χειμώνα του 2016 η Ομοσπονδία δεν διαθέτει ακόμη, ούτε και γραφείο. Της όλης τραγικής κατάστασης της η εικόνα αποκαλύφθηκε, φέτος την Άνοιξη. Αυτό, όταν κάποιοι που γνώριζαν τα πράγματα από μέσα, απεκάλυψαν ότι «εξαφανίστηκαν» από ετών, τα βιβλία του Ταμείου και Πρακτικών Δ.Σ. της ΟΛΣΑ. Η αποκάλυψη αυτή παρ’ όλο ότι ταρακούνησε όλη την παροικία μας, το Δ.Σ., τη χειρίστηκε αδιάφορα ή ως «κώνωπα επί κέρατος βοός».

Όντας τα πράγματα έτσι, οι ακόλουθοι τρείς, Αδάμ Καρέκος (π. Γεν. Γραμματέας της ΟΛΣΑ), ο γράφων το παρόν (π. μέλος του Δ.Σ.) και Θεόφραστος Καραγεώργης (εκπρόσωπος στην ΟΛΣΑ), προσφύγαμε στη δικαιοσύνη τη 14η Μαΐου τ.ε. Η προσφυγή μας αυτή, που αφορούσε κυρίως την «εξαφάνιση» των προαναφερθέντων βιβλίων, οδήγησε το Δ.Σ. στον ορισμό εσπευσμένως Γενικής Συνέλευσης στις 23/6/2019.

Έγραφα εδώ, αποβραδίς της Γ.Σ., στο σχετικό άρθρο μου: «…Αν όχι και προχωρήσει η διαδικασία (της Γ.Σ.), χωρίς πλήρη διαλεύκανση του ζέοντος θέματος της “εξαφάνισης” των βιβλίων, αναρωτιέμαι με ποιό ηθικό έρεισμα θα λάβει χώρα εκλογή νέου Δ.Σ.;»

Ατυχώς τούτο δεν έγινε. Η Γ.Σ. που πραγματοποιήθηκε, παρωδία κυριολεκτικά, όπως καταγγέλθηκε από συλλόγους-μέλη, αντιπροσώπους, τελευταία δε και κυρίως από την παραιτηθείσα Γεν. Γραμματέα της, κ. Θεοδοσία Βωβού στις 27/9/2019, ήταν εκτός κάθε εννοίας καταστατικότητας. Το αντικαταστατικώς εκλεγέν Δ.Σ., συγκροτήθηκε σε σώμα, παρ’ όλο ότι εκ των εκλεγέντων μελών του, αρκετοί θα έπρεπε να μην έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι, λόγω παραβίασης σχετικών άρθρων.

Βέβαια το αντικαταστατικό της λειτουργίας της ΟΛΣΑ δεν παρατηρήθηκε μόνο σ’ αυτή τη Γ.Σ. Το ίδιο είχε γίνει, σ’ εκείνες του 2018 και 2015. Η πρώτη έλαβε χώρα «εν κλειστώ οικογενειακώ κύκλω», παρουσία περίπου 25 αντιπροσώπων, μόνο! Η του 2015 είχε το ιδιάζον χαρακτηριστικό, ο τότε απερχόμενος Πρόεδρος του Δ.Σ., να γίνει και Πρόεδρος της Γ.Σ. και ακόμη να ανακηρυχθεί «επίτιμος Πρόεδρος ΟΛΣΑ»! Σε ό,τι αφορά τον απαιτούμενο απολογισμό, διοικητικό και κυρίως οικονομικό, ούτε λόγος.

Απ’ τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι όλα αυτά τα χρόνια, εκείνο που χαρακτήριζε την Ομοσπονδία, ήταν μία συνεχής αταξία. Αταξία, αφού το καταστατικό της για τους κρατούντες της, ήταν ελαχίστης έως μηδενικής αξίας. Έτσι αυτή η συνεχής και προοδευτικά αυξανόμενη αταξία, τελικά οδήγησε στην αποδιοργάνωσή της.

Μετά την παρωδία Γ.Σ./εκλογές στις 23/6/2019 και μετά τις απανωτές καταγγελίες κατά τα προαναφερθέντα, την παραίτηση της Γεν. Γραμματέως του Δ.Σ. ως και προσφάτως τριών ακόμη μελών του, το αναμενόμενο θα ήταν, η προσφυγή του ιδίου του Δ.Σ. στη Δικαιοσύνη, για ορισμό νέου, που θα προχωρούσε σ’ ό,τι θεσμικά προβλέπεται, για να ξεκινήσει επί τέλους να λειτουργεί η Ομοσπονδία στα πλαίσια του καταστατικού της και των νόμων. Τούτο το ζητήσαμε εγγράφως, αλλά και πάλι το Δ.Σ. εκώφευσε.

Μη έχοντας πια άλλη εναλλακτική λύση, πήγαμε στην Εισαγγελία, αφ’ ενός μεν να πληροφορηθούμε που βρίσκεται το θέμα της πρώτης μας καταγγελίας (14/5/2019) και αφ’ ετέρου να καταθέσουμε τη νέα μας, για τα αντικαταστατικώς πραχθέντα στην προαναφερθείσα Γ.Σ. και τα εξ αυτής αντικαταστατικά αποτελέσματα, ειδικότερα σε ότι αφορά το Δ.Σ. Παρ’ όλο ότι όλοι οι εκλεγέντες καλώς γνωρίζουν ότι έχουν εκλεγεί κατά τρόπο που αντίκειται στα απ’ το καταστατικό προβλεπόμενα, έχουν προχωρήσει στη συγκρότηση σε σώμα εδώ και τέσσερις περίπου μήνες. Ο Πρόεδρος και οι περί αυτόν ενεργούν ως να μη υπάρχει πρόβλημα, παρ’ όλο ότι όλοι τους καλώς γνωρίζουν πως οι όποιες αποφάσεις τους δεν είναι ισχυρές και πέραν του θέματος ηθικής τάξεως, ανά πάσα στιγμή αυτές μπορεί να καταρριφθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης. Αυτό που πληροφορηθήκαμε, τέλος, στην Εισαγγελία, είναι ότι η καταγγελία μας, χρεώθηκε προσφάτως σε Πταισματοδίκη, ώστε να ακολουθήσουν τα κατά νόμο σχετικώς προβλεπόμενα. Τέλος, οι τρεις καταγγέλλοντες κληθήκαμε απ’ τον ορισθέντα Πταισματοδίκη, οι δύο δε ήδη καταθέσαμε στις 15/10/2019 και επίσης υποβάλαμε τη νέα καταγγελία μας.

Έτσι, με μια ΟΛΣΑ σε κατάσταση αποδιοργάνωσης, το σημερινό αντικαταστατικό και κολοβωμένο πια Δ.Σ. της, έχει «χάσει τα νερά του». Ενεργεί ανορθολογικά, σπασμωδικά, ανορθόδοξα. Στην κυριολεξία ενεργεί «σαν την πάπια που έχει χάσει τα νερά της και βουτά πότε απ’ τη μύτη και πότε απ’ την ουρά της».

Κλείνω, λέγοντας ότι προσβλέπω πως μετά όλη αυτή την τραγωδία της Ομοσπονδίας μας και την τρικυμιώδη πορεία της, θα ακολουθήσει πια η απαιτούμενη καθαρτήριος διαδικασία που θα την οδηγήσει στο υπήνεμο αραξοβόλι, της προς το καταστατικό της ευπείθειας και ευνομίας.

 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey