Τρεις θέσεις συντηρητών αρχαιοτήτων

01/07/2012 - 05:56
Στην πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου: «Αποκατάσταση Αγίου Γεωργίου Ρεπανιδίου Λήμνου», προχωρά η 14η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
Στην πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου: «Αποκατάσταση Αγίου Γεωργίου Ρεπανιδίου Λήμνου», προχωρά η 14η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Η οποία και δέχεται αιτήσεις για την κάλυψη τριών θέσεων συντηρητών αρχαιοτήτων.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της προϊσταμένης της Εφορείας, Χριστιάνας Λούπου, θα προσληφθούν για διάστημα τριών μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως το τέλος του έργου, τρεις Τ.Ε. Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στο ξυλόγλυπτο. Ελλείψει αυτών, θα προσληφθούν ίδιας κατηγορίας και ειδικότητας συντηρητές με εξειδίκευση στην τοιχογραφία και ελλείψει αυτών θα επιλεγούν τρεις Δ.Ε. Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνονται στη 14η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Γιάννη Δελή 11 Μυτιλήνη, τηλέφωνο 22510 40135-6. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 10 Ιουνίου.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey