Η ανακοίνωση

Έγκριση για μετάταξη στο Λιμενικό Ταμείο Λέσβου

05/12/2022 - 11:30 Ενημερώθηκε 05/12/2022 - 12:15

Το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου, ενημερώνει τους ενδιαφερομένους υπαλλήλους ότι έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, για μετάταξη τρεις (3) θέσεις μόνιμου προσωπικού, στα πλαίσια του Β’ Κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2022, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

  • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (κωδικοί θέσεων ψηφιακού οργανογράμματος 2584661233 & 1074111721) Ι ΜΟΝΙΜΟΣ Ι 2 θέσεις Ι Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
  • ΔΕ Ηλεκτρολόγων (κωδικός θέσης ψηφιακού οργανογράμματος (3311893719) Ι ΜΟΝΙΜΟΣ Ι 1 θέση Ι Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1102/οικ.18804/02-12-2022 (ΑΔΑ:ΨΝΨ246ΜΤΛ6-ΔΨ4) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος μπορεί να υποβάλλει αίτηση μετάταξης για τις ως άνω θέσεις έως 14 Δεκεμβρίου 2022.

Η είσοδος των ενδιαφερομένων υπαλλήλων στην εφαρμογή του μητρώου είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr και στη συνέχεια οι υπάλληλοι πληκτρολογούν τους κωδικούς TAXISnet που ήδη διαθέτουν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην υπεύθυνη της Γραμματείας του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, κα Σταυράκη Ευστρατία, στο τηλέφωνο 22510-25.349.  

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey