Ιερά-Γέρρα-Γέρα 25

Μέταον πόλις Λέσβου…

05/09/2018 - 14:50

Την Μέτας Τυρρηνός ώκισεν, ως Ελλάνικος», αναφέρει ο Στέφανος Βυζάντιος, ότι το έγραψε ο Λέσβιος Ιστορικός Ελλάνικος. Ο αρχαιολόγος Γ. Κοντής, έγραψε ότι «η έρευνα θα μπορούσε πιθανώς να συνδέσει το τοπωνύμιον Μέτι με την ύπαρξη των Τυρρηνών στην Λέσβο»*. Και ξαναγυρίζουμε στον επιβλητικό βράχο, με το σίγουρο Μεσαιωνικό καστράκι και τον Αι Γιώργη στην κορυφή, εκεί που αναφέρεται και μια επιγραφή «ΤΥΧΗ ΑΓΑΘΗ»! Και έτσι η πρόσφατη έρευνα μας, έδωσε σημάδια πολύ πιο σημαντικά, με αμέτρητα ερωτηματικά και ανοιχτές υποθέσεις! Όστρακα χειροποίητων αγγείων και άλλων γκρίζων τροχήλατων (Bucchero), πήγαν την οχύρωση του βράχου χιλιετίες πριν! Τα όστρακα βρέθηκαν στην δυτική κλιτύ, όπου η οχύρωση παρουσιάζει μεγάλους ημιλαξευμένους ασβεστόλιθους, χωρίς συνδετικό υλικό, ενώ στην βορινή πλευρά, ο μεγαλιθικός πεσσός της «πύλης» με τα γειτονικά στοιχεία της οχύρωσης, θα μπορούσαν να χρονολογηθούν σε προγενέστερες του κάστρου εποχές.** Ήταν λοιπόν εδώ επάνω μια οχυρωμένη θέση των Τυρρηνών-Ετρούσκων (ή Τυρσηνών), οι οποίοι από τον 8ο π.Χ. αι. σαν ισχυρή ναυτική δύναμη, ασκούσαν πειρατική δράση στο Αιγαίο;***

Τα ευρήματα στην Λήμνο, με την επιγραφή στον Πολεμιστή των Καμινίων και πρόσφατα στην Σφήκα, στο υπόστρωμα της Ηφαιστείας (πρωτοχαλκιδικό αλφάβητο), εικάζουν την παρουσία τους στο νησί, των Τυρρηνών- Ετρούσκων, που είναι πασίγνωστοι στην ακμή τους (700-500 π.Χ.) στον Ιταλικό κορμό και θεωρούνται σαν φερμένοι από την Ανατολή (μύθος του Αινεία) ή κατ’ άλλους εισβολείς, από άλλο μέρος του Ιταλικού βορρά! Από το 1600-400π.Χ. με οχυρωμένες πόλεις, μνημειακούς λαξευτούς τάφους αλλά και κεραμική με ιδιαίτερα ή Ελληνικά πρότυπα, ανάμεσα της και η γκρίζα, όπως η Bucchero, έχουν εξαπλωθεί ανάμεσα στον Τίβερη και στον Άρνο! Και από εκεί, υπόθεση εργασίας, μια ομάδα τους, οχύρωσε τον μοναδικά επιβλητικό τούτο βράχο, επάνω από το Αιγαίο, βιγλάτορα στις ληστρικές τους επιχειρήσεις. Όπως και πολλές φορές έχω αναφέρει, και τούτη η θέση αξίζει μια ανασκαφική έρευνα!

 

*Γ. Κοντής: Λέσβος και Μικρασιατική της Περιοχή, 1973

**Ανακοίνωση μου στο 2ο Γεωπολιτικό Συνέδριο Σίγρι 4-6 Ιουν2015

***Verlag C, H.Berg!: Οι Ετρούσκοι, Μόναχο 1996.

...το Μέταον των Τυρρηνών...

...στον απόκρημνο βράχο...

...με την ενδιαφέρουσα κεραμική...

...την μεγαλιθική «πύλη»...

...και κομμάτια αρχαίας οχύρωσης...

...σπαράγματα λαξευμένου μαρμάρου...

 

...από διάφορα κτίσματα...

 

...κατείχε ένα χώρο 97Χ63 μέτρα.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey