Να «αναπνέει» ή να «στηρίζεται»;

01/07/2012 - 05:56
Εντελώς διαφορετική άποψη για το πού θα πρέπει να ανεγερθεί ένα νέο κτήριο στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου, προκειμένου να υποστηρίξει τη λειτουργία του, διατυπώνουν ο δήμος Αγιάσου και το ΣΧΟΠ.
Εντελώς διαφορετική άποψη για το πού θα πρέπει να ανεγερθεί ένα καινούργιο κτήριο στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου, προκειμένου να υποστηρίξει τη λειτουργία του, διατυπώνουν ο δήμος Αγιάσου και το ΣΧΟΠ. Το Συμβούλιο υποστηρίζει ότι το κτήριο, όπως και τα υφιστάμενα δύο κτίσματα που στεγάζουν το Δημοτικό, θα πρέπει «να αναπνέουν» οικιστικά και προτείνει το καινούργιο να κατασκευαστεί απέναντι απ’ τα παλιά. Ο δήμος έχει ήδη προκρίνει τη θέση μεταξύ των δύο υφιστάμενων κτηρίων, αφενός γιατί εκεί βρισκόταν και παλαιότερα κτίσμα που έχει κατεδαφιστεί και αφετέρου γιατί έτσι έχει εκπονηθεί η μελέτη του έργου, ως προσθήκη στα δύο άλλα κτήρια, στα οποία και στηρίζεται.

Η διαφορετική άποψη μεταξύ δήμου και του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Λέσβου της γενικής γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής έχει έως στιγμής καθυστερήσει σοβαρά τις μελέτες που αφορούν στις αδειοδοτήσεις για το έργο, δυσχεραίνοντας την προσπάθεια του δήμου να το εντάξει στο ΕΣΠΑ.

Σε αναμονή…

Την προηγούμενη Παρασκευή εγγράφως ο δήμαρχος Αγιάσου, Χρύσανθος Χατζηπαναγιώτης, διαμαρτυρήθηκε για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην έγκριση της οικοδομικής άδειας του έργου «Ανέγερση διώροφης προσθήκης και ανακαίνιση κτηριακού συγκροτήματος του Δημοτικού Σχολείου Αγιάσου».
Το έργο αυτό έχει συνολικό προϋπολογισμό περίπου δύο εκατομμυρίων ευρώ και αφορά στην πλήρη ανακαίνιση του κτηριακού συγκροτήματος του Δημοτικού Σχολείου Αγιάσου, καθώς και την ανέγερση διώροφης προσθήκης στη θέση του προσφάτως κατεδαφισθέντος τμήματος του κτηριακού συγκροτήματος.
Πρόθεση του δήμου, όπως ανέφερε ο κ. Χατζηπαναγιώτης, με παρότρυνση και της περιφερειάρχη Σοφίας Θεολογίτου, είναι να ενταχθεί το έργο στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 - 2013», όπου υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων.
Στη διαμαρτυρία του, που κοινοποιεί και στο γενικό γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Δημήτρη Χαλκιώτη, ο δήμαρχος Αγιάσου τονίζει πως «αρχικά σημειώθηκαν από την τέως πρόεδρο του ΣΧΟΠ κάποιες παρατηρήσεις, οπότε και άμεσα οι μηχανικοί, στους οποίους έχει ανατεθεί από το δήμο Αγιάσου η έκδοση της οικοδομικής άδειας, έσπευσαν να την τροποποιήσουν ανάλογα».
Μετά την επανεξέταση της υπόθεσης και αφού αντικαταστάθηκε η πρόεδρος του ΣΧΟΠ, «τέθηκε θέμα από τη νέα πρόεδρο, Μαρία Ταπανλή - Δανιά, χωροθέτησης της διώροφης προσθήκης. Ενώ, δηλαδή, πρόθεση του δήμου, με τη συγκατάθεση και της εκπαιδευτικής κοινότητας, είναι το νέο κτήριο να ανεγερθεί στη θέση του παλιού κατεδαφισθέντος, το ΣΧΟΠ υπερβαίνοντας τις αρμοδιότητές του απέρριψε δύο φορές το έργο προτείνοντας άλλο χώρο για την ανέγερση του κτηρίου, αδιαφορώντας αφενός για την εκτίναξη του προϋπολογισμού του έργου και τον περιορισμό του αύλειου χώρου του Δημοτικού Σχολείου και αφετέρου για τις προθεσμίες που πιέζουν ασφυκτικά και κινδυνεύει τελικά το έργο να μην ενταχθεί και να χαθεί ένα έργο πνοής για τον τόπο μας.».
Ο δήμαρχος, υπενθυμίζοντας ότι η Αγιάσος έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός με συγκεκριμένες αεροφωτογραφίες και με κυριότερο χαρακτηριστικό το ότι τα κτίσματα είναι το ένα δίπλα στο άλλο, ζητά απ’ την πρόεδρο και τα μέλη του ΣΧΟΠ να δώσουν άμεσα λύση και να συνδράμουν στην προσπάθεια της δημοτικής αρχής, «που αγωνιά να ικανοποιήσει ένα χρόνιο αίτημα των δημοτών της, χωρίς άλλες κωλυσιεργίες».


Στη θέση που βρίσκεται σήμερα η παιδική χαρά και χώρος πράσινου, στην αυλή του σχολείου, προτείνει το ΣΧΟΠ να γίνει το καινούργιο κτήριο

Περί ογκοπλαστικής

Στην απάντηση του ΣΧΟΠ κατ’ αρχάς τονίζεται πως σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία το Συμβούλιο «είναι αρμόδιο ως προς την έγκριση και ως προς την ογκοπλαστική των ειδικών κτηρίων, όπως άλλωστε είναι και το εν λόγω σχολικό κτήριο».
Σε ό,τι αφορά στην καθυστέρηση που καταγγέλλει ο δήμαρχος, το Συμβούλιο αναφέρει ότι το ΣΧΟΠ εξέτασε τη μελέτη του έργου στις 17 Ιουνίου 2010, οπόταν και δεν ενέκρινε «την τοποθέτηση του νέου κτηρίου στην προτεινόμενη θέση, δηλαδή ανάμεσα στα δύο υφιστάμενα στον ίδιο οικοπεδικό χώρο αξιόλογα και χαρακτηριστικά για τον οικισμό της Αγιάσου σχολικά κτήρια».
Στην ίδια απάντηση, το ΣΧΟΠ αναφέρει ότι στις 22 Ιουνίου υπεβλήθη νέα μελέτη με τροποποιημένη τη θέση τού υπό ανέγερση κτηρίου, την οποία και εξέτασε το Συμβούλιο στις 27 Αυγούστου και με απόφασή του στις 9 Σεπτεμβρίου «δεν ενέκρινε τη μελέτη, διότι στη νέα θέση που προτάθηκε να τοποθετηθεί το κτήριο, θα δημιουργούσε έναν ενιαίο οπτικά όγκο, ανταγωνιστικό σε σχέση με τα υφιστάμενα αξιόλογα σχολικά κτήρια». Καταλήγοντας, στην απάντηση του Συμβουλίου τονίζεται ότι προ ημερών, στις 21 Σεπτεμβρίου, δόθηκαν διευκρινίσεις και προφορικά στο διευθυντή του Σχολείου και στον υπεύθυνο της ΤΥΔΚ για το έργο, ενώ με δεδομένο πως δεν έχει κατατεθεί στο ΣΧΟΠ νέα πρόταση, δεν εκκρεμεί κανένα θέμα προς εξέταση.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey