Ρύθμιση χρεών στο δήμο Μυτιλήνης

01/07/2012 - 05:56
Σε 24 μηνιαίες δόσεις μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους όσοι χρωστούν στο δήμο Μυτιλήνης δημοτικά τέλη, φόρους, εισφορές και πρόστιμα. Η ρύθμιση αφορά σε εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες, ξενοδοχεία, μπαρ και κέντρα διασκέδασης.
Σε 24 μηνιαίες δόσεις μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους όσοι χρωστούν στο δήμο Μυτιλήνης δημοτικά τέλη, φόρους, εισφορές και πρόστιμα. Η ρύθμιση αφορά, κατά κύριο λόγο, σε εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες, ξενοδοχεία, μπαρ και κέντρα διασκέδασης. Δευτερευόντως, αφορά σε φυσικά πρόσωπα, που έχουν βεβαιωμένες οφειλές προς το δήμο από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας κ.ά.. Τα έσοδα που προσδοκά να εισπράξει ο δήμος Μυτιλήνης από τη ρύθμιση αυτή, είναι σημαντικά, καθώς τα βεβαιωμένα χρέη που ρυθμίζονται είναι πολύ μεγάλα.

Σε δήλωσή του στο «Ε», ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Απόστολος Πατέστος δήλωσε: «Προτρέπουμε τους συνδημότες μας να επωφεληθούν από τη ρύθμιση και να υποβάλουν τις αιτήσεις εντός της αποκλειστικής προθεσμίας που ορίζει ο νόμος. Διότι το οικονομικό όφελος είναι σημαντικό για τους ίδιους.»

Ποιοι εντάσσονται

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν από τις 15 Νοεμβρίου 2009 έως τις 15 Μαρτίου 2010.
Η ρύθμιση αφορά σ’ όσους είναι υπόχρεοι να πληρώνουν τέλος διαμονής παρεπιδημούντων, τέλος ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λπ.. στην περίπτωση που δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση καταβολής έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2009.
Οι παραπάνω μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο δήμο με αρχική ή συμπληρωματική δήλωση, προσκομίζοντας αντίγραφο ετήσιου εκκαθαριστικού σημειώματος του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) χωρίς την επιβολή σε βάρος τους προστίμου ή οποιασδήποτε άλλης κύρωσης.

Τα χαρακτηριστικά της ρύθμισης
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου Μυτιλήνης, τα βασικά χαρακτηριστικά της ρύθμισης είναι:
- Η ελάχιστη δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 150 ευρώ.
- Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί με την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, οι δε υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα.
- Έκπτωση 10% στην περίπτωση πληρωμής ολόκληρου του ποσού της οφειλής, εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης.
- Η καθυστέρηση καταβολής δύο συνεχόμενων δόσεων επιφέρει απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης και συνεπάγεται υποχρέωση του οφειλέτη να καταβάλει το υπόλοιπο ποσό όπως είχε αρχικά βεβαιωθεί.

Τι ρυθμίζεται

- Φορολογικές διαφορές μεταξύ δήμου και φορολογουμένων, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο στην οποία αφορούν, για τις οποίες ασκήθηκαν ενώπιον των διοικητικών πρωτοδικείων προσφυγές, οι οποίες εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορεί να περαιωθούν με ρύθμιση της κύριας οφειλής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου χωρίς την καταβολή προστίμου και προσαυξήσεων που έχουν βεβαιωθεί ή μη.
- Οι οφειλές του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων εστιατορίων, κέντρων διασκέδασης κ.λπ., που έχουν βεβαιωθεί ή μη μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1997 στις αρμόδιες οικονομικές εφορίες ή τα αρμόδια δημοτικά ταμεία, ρυθμίζονται σε 24 μηνιαίες δόσεις μειωμένου του κεφαλαίου κατά ποσοστό 60% χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις. Οφειλές από το τέλος των ακαθάριστων εσόδων ή το τέλος παρεπιδημούντων που έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν μετά την 1η Ιανουαρίου 1998, καταβάλλονται σε 24 μηνιαίες δόσεις χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
- Με αίτηση των ενδιαφερομένων ρυθμίζονται επίσης οφειλές από όλα ανεξαιρέτως τα δημοτικά τέλη, φόρους και εισφορές, καθώς και πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που έχουν βεβαιωθεί μέχρι 4 Σεπτεμβρίου 2009 στις αρμόδιες οικονομικές εφορίες ή τα δημοτικά ταμεία, σε 24 μηνιαίες δόσεις χωρίς την καταβολή του προστίμου και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
- Πρόστιμα και οφειλές από τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων, τα οποία έχουν βεβαιωθεί μέχρι 4 Μαρτίου 2009, μπορεί να ρυθμιστούν και να καταβληθούν σε 24 μηνιαίες δόσεις, μειωμένα σε ποσοστό 70% και χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσμου καταβολής.
- Οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, με εξαίρεση τα πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών, βεβαιωμένες ή μη, μέχρι 4 Σεπτεμβρίου 2009.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο Τμήμα Εσόδων του δήμου (υπεύθυνος επικοινωνίας κ. Σιταράς Γεώργιος, τηλ. 22510 27777 και 22513 50530).

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey