Πορεία ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακός

01/07/2012 - 05:56
Η πορεία υλοποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος, αλλά και ο Αναπτυξιακός Νόμος, πρέπει σύμφωνα με την παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου να αποτελέσουν θέμα επόμενης συνεδρίασης.
Η πορεία υλοποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος, αλλά και ο Αναπτυξιακός Νόμος, πρέπει σύμφωνα με την παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου να αποτελέσουν θέμα επόμενης συνεδρίασης.

Χθες, ο επικεφαλής Παύλος Βογιατζής και οι δέκα σύμβουλοι του «Αγώνα για τα νησιά μας», με κοινό τους έγγραφο προς τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, Σταύρο Δημηρούδη, τονίζουν πως ενώ απ’ την 1η Ιουλίου η αιρετή Περιφέρεια έχει τον πρώτο λόγο για τον προγραμματισμό των έργων και των παρεμβάσεων, αλλά και την ευθύνη για τη διαχείριση του ΕΣΠΑ, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον στο Περιφερειακό Πρόγραμμα, μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμμία συζήτηση σε επίπεδο Περιφερειακού Συμβουλίου για την πορεία υλοποίησής του. Επισημαίνει δε ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος μειώνεται κατά 23 εκατ. ευρώ στην πρόταση αναθεώρησης τους Προγράμματος, θέμα που πρέπει να απασχολήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Για αυτό και η παράταξη ζητά να προγραμματιστεί σχετική συζήτηση-ενημέρωση, στην οποία θα ήταν απαραίτητο να συζητηθούν μεταξύ άλλων τα εξής θέματα:
- Ποια είναι η σημερινή απορρόφηση του Προγράμματος σε ό,τι αφορά στο Βόρειο Αιγαίο;
- Ποιο είναι το ποσό που καλείται να διαχειριστεί η αιρετή Περιφέρεια, αν εξαιρέσουμε τα έργα που έχουν ήδη ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθούν, με βάση τις προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα και τις προτάσεις που αντίστοιχα έχουν κατατεθεί;
- Γιατί δεν εξαιρέθηκε το Βόρειο Αιγαίο από τη μείωση των πόρων λόγω της μείωσης του ποσοστού της Εθνικής Συμμετοχής, όπως έγινε στο Νότιο Αιγαίο;
- Υπάρχουν έργα που κινδυνεύουν να απενταχθούν από το Πρόγραμμα, με βάση τις πρόσφατες εξαγγελίες του υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης;
- Έχουν προσδιοριστεί οι πόροι που θα έρθουν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από τα τομεακά προγράμματα; Ποιος θα είναι ο ρόλος της Περιφέρειας στην επιλογή των προς ένταξη έργων και δράσεων;
- Ποιος ο ρόλος του Περιφερειακού Συμβουλίου στη διαδικασία του δημοκρατικού προγραμματισμού για τα έργα και τις δράσεις που θα ενταχθούν στο ΕΣΠΑ;

Και Αναπτυξιακός
Με το ίδιο αίτημα, οι σύμβουλοι της παράταξης ζητούν να υπάρξει ενημέρωση και για τον Αναπτυξιακό Νόμο, για αυτό και προτείνουν να συζητηθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο τα προβλήματα από την εφαρμογή του. Στο πλαίσιο της συζήτησης παρακαλούν να παρατεθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα εξής στοιχεία:
- Ποιο είναι το ποσό που εκκρεμεί να καταβληθεί σε επενδυτές με βάση τις δαπάνες που έχουν πιστοποιηθεί;
- Πόσος χρόνος απαιτείται για την καταβολή της επιχορήγησης από τη στιγμή που θα υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά;
- Πόσες προτάσεις εκκρεμούν για υπαγωγή στον Αναπτυξιακό Νόμο, τόσο στις περιφερειακές υπηρεσίες, όσο και στις υπηρεσίες του Υπουργείου;
Απ’ την πλευρά της Περιφέρειας, υπήρξε η ενημέρωση ότι το θέμα τού ΕΣΠΑ είχε ήδη προγραμματιστεί για την επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey