Η απόφαση της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, Δυτικής Λέσβου

Άποψη Άντισσας Άποψη Άντισσας

Αλλάζει χέρια η εκκαθάριση της Αναπτυξιακής Ερεσού - Αντίσσης

22/11/2022 - 14:00 Ενημερώθηκε 26/11/2022 - 12:22

 

Στην Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Λέσβου, που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 αποφασίστηκε να αλλάξει χέρια η εκκαθάριση της «Αμιγούς Επιχείρησης Ανάπτυξης του Δήμου Ερεσού Αντίσσης» και να οριστούν ορκωτοί ελεγκτές, σύμφωνα με την υπόδειξη της Αρχής Διαφάνειας, που συνέστησε με το έγγραφό της που κοινοποίησε στο δήμο. 

Η εισήγηση του θέματος έγινε από τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Δυτικής Λέσβου, Αριστείδη Χατζηκομνηνό ο οποίος εισηγήθηκε «να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Βέρρος τόσο στον ορισμό των ορκωτών λογιστών όσο και στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να είναι καθόλα νόμιμη η διαδικασία εκκαθάρισης και της ολοκλήρωσης αυτής».  

Η εισήγηση Χατζηκομνηνού  

Αναλυτικότερα στο κείμενο της εισήγησης του κ. Χατζηκομνηνού με θέμα «Τήρηση διαδικασίας εκκαθάρισης και ορισμός ορκωτών ελεγκτών που αφορούν στην Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία «Αμιγής Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Ερεσού - Αντίσσης» αναφέρεται ότι βάσει της υπ’ αριθμού 209/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του άλλοτε Δήμου Ερεσού - Αντίσσης, αποφασίστηκε ομόφωνα η διάλυση της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Αμιγής Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Ερεσού - Αντίσσης» και η εκκαθάριση αυτής. Την απόφαση αυτή υπογράφουν ο τότε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ερεσού - Αντίσσης Λουκάς Κόβρας & ο άλλοτε Δήμαρχος Σωτήρης Καρδαράς.  

Ακολούθως σημειώνεται ότι «η εκκαθάριση της αμιγούς επιχείρησης δεν έχει περατωθεί έως και σήμερα, δεδομένου ότι υπάρχει εκκρεμοδικία τουλάχιστον σε μία υπόθεση και ως εκ τούτου δεν μπορεί να ολοκληρωθεί». Συγκεκριμένα όπως μνημονεύεται στο έγγραφο της Αρχής Διαφάνειας η υπόθεση αυτή αφορά «αγωγή (με αρ. καταθ. ΑΓ214/27-12-2015) της Δημοτικής Επιχείρησης κατά του Δήμου Λέσβου, για την οποία εκδόθηκε Πράξη του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, με την οποία ορίσθηκε συζήτηση στις Απριλίου 2022 και δεν έχει εκδοθεί ακόμη η Απόφαση.  

Επιπλέον αναφέρεται ότι οι ορισθέντες εκκαθαριστές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από τον νόμο για τον διορισμό τους και συγκεκριμένα δεν είναι ορκωτοί ελεγκτές, όπως ο νόμος επιτάσσει.  

«Ως εκ τούτων, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου για να συνεχισθεί σύννομα και απρόσκοπτα η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, οφείλει να προχωρήσει σε ορισμό νέων εκκαθαριστών και γενικότερα να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να είναι νόμιμη πλέον η διαδικασία της εκκαθάρισης, σύμφωνα και με την Α.Π. 37735 ΕΞ 20022 της Αρχής Διαφάνειας».  

Υπενθυμίζεται ότι το έγγραφο της Αρχής Διαφάνειας με θέμα «Η υπ’ αριθ. Πρωτ. 25976/2022 καταγγελία σας», όπου αναφέρεται ότι ο Δήμος Δυτικής Λέσβου θα πρέπει να μεριμνήσει για να τηρηθεί η παράγραφος 6 του άρθρου 9 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 50891/2007 για την Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων σύμφωνα με την οποία: «Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την τριετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της τριετίας απαιτείται σχετική πράξη του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την πενταετία». Επιπλέον η δεύτερη παρατήρηση του σχετικού εγγράφου αναφέρει ότι η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να προχωρήσει σε ορισμό νέων εκκαθαριστών και γενικά να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να είναι νόμιμη πλέον η διαδικασία της εκκαθάρισης.  

Η πρόταση Ρούσση  

Πρόταση επί του θέματος έγινε από τον Δημοτικό Σύμβουλο, Μιχάλη Ρούσση οπου ανακίνησε και το εν λόγω θέμα, ο οποίος πρότεινε να προηγηθεί έρευνα και στοιχειοθέτηση από μέρους της επιτροπής που συστήθηκε, στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την παρακολούθηση της εκκαθάρισης, και μετά την ολοκλήρωση αυτής να ακολουθήσει ο ορισμός ορκωτών ελεγκτών.  

Η ομόφωνη απόφαση  

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Λέσβου, Στρατής Γελαγώτης, σε επικοινωνία που είχαμε, δήλωσε στο «Ε», αφού έκανε αναφορά στις παραπάνω προτάσεις ότι : «Ομόφωνα αποφασίστηκε να ορίσουμε νέους ορκωτούς ελεγκτές για την εκκαθάριση της Εταιρείας. Αυτό δεν αναιρεί την προηγούμενη απόφασή μας για την επιτροπή που έχει συσταθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο για να συγκεντρώσει στοιχεία μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2022 για την υπόθεση αυτή. Η Επιτροπή θα συνεχίσει το έργο της και παράλληλα ο Δήμος ορίζει ορκωτούς ελεγκτές οι οποίοι θα αναλάβουν να ολοκληρώσουν την διαδικασία εκκαθάρισης της εταιρείας όταν κλείσει και η τελευταία δικαστική υπόθεση».  
  

Και ανακοίνωση Ρούσση μετά την συνεδρίαση  

Σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος , Μιχάλης Ρούσσης με αφορμή την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτ. Λέσβου, επί του Θέματος που είχε επίκεντρο την εκκαθάριση της Αναπτυξιακής Ερεσού - Αντίσσης, σημειώνει ότι «ορίστηκαν οι εκκαθαριστές και η ορισμένη επιτροπή παρακολούθησης θα ζητήσει στοιχεία από τους τωρινούς εκκαθαριστές, τα οποία ελπίζω να τα καταθέσουν διαφορετικά θα ζητήσουμε την παρέμβαση της δικαιοσύνης, ώστε να εφαρμοστεί ό,τι ο νόμος ορίζει»

Αναλυτικότερα ο κ. Ρούσσης, θέλοντας προφανώς να αναδείξει τη δική του συμβολή στην υπόθεση, σημειώνει, μεταξύ άλλων ότι: «Τα τρία πρώτα χρόνια της Δημοτικής Αρχής προσπαθούσα μέσω του Δημάρχου κ. Βέρρου και των Αντιδημάρχων Οικονομικών κ. Ιορδάνου και κ. Αλάνη, να βρω στοιχεία για την εκκαθάριση ζητώντας τη βοήθεια και την παρέμβαση τους. Το μόνο που εισέπραξα από όλους ήταν υποσχέσεις και καθυστέρηση. Υπάρχει έγγραφο μου προς το κ. Αλάνη όπου αναφέρω χαρακτηριστικά πως αν συνεχιστεί αυτή η αντιμετώπιση, από μέρους τους των αιτημάτων μου, θα αναγκαστώ τελικά να απευθυνθώ στον Εισαγγελέα και εκείνος τότε με προέτρεψε να πάω». Παράλληλα αναφέρει ότι αναγκάστηκε να προβεί σε καταγγελία στην Ανεξάρτητη Αρχή Διαφάνειας, στον Εισαγγελέα, στην Αποκεντρωμένη και στο Οικονομικό Επιμελητήριο καθώς διανύεται ο τελευταίος χρόνος θητεία της Δημοτικής Αρχής και το συγκεκριμένο θέμα, όπως υποστηρίζει, δεν προωθείτο από την Δημοτική Αρχή. Ακολούθησε το έγγραφο της Αρχής Διαφάνειας, που αναφέρει την σωστή διαδικασία ως προς την εκκαθάριση. 

«Όσο καιρό, λοιπόν ήμουν, στο περίμενε ο κ. Βέρρος, ο κ. Ιορδάνου και ο κ. Βερρής συναντιόντουσαν, όπως ανέφερε ο κ. Βέρρος και μάλιστα ο κ. Βερρής τους αποκάλυψε πως έχει και 300.000 ευρώ από την Αναπτυξιακή, ο δε κ. Ιορδάνης από τη «χαρά» του έτρεξε να τα μοιράσει στην Άντισσα », επισημαίνει στο ίδιο δελτίο Τύπου ο κ. Ρούσσης.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey