Από μία θέση σε Εφετείο, Εισαγγελία Εφετών και Πρωτοδικείο

Τρεις Π.Ε. - Τ.Ε. στα δικαστήρια της Μυτιλήνης

08/10/2013 - 18:21

Με διαγωνισμούς, αλλά και το πρόγραμμα κινητικότητας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναμένεται μέχρι το τέλος του χρόνου, και προκειμένου να ενισχύσει τη φρούρηση των φυλακών αλλά και τον εκσυγχρονισμό των δικαστηρίων, να κάνει δυο διαγωνισμούς για την κάλυψη 800 συνολικά θέσεων. Εξ αυτών, οι 700 είναι για φύλακες και εξωτερικούς φρουρούς σε 31 καταστήματα κράτησης σε όλη τη χώρα, ενώ θα κατανεμηθούν και 100 πτυχιούχοι (Π.Ε. και Τ.Ε. Πληροφορικής) σε δικαστήρια και εισαγγελίες ανά την επικράτεια.

Με διαγωνισμούς, αλλά και το πρόγραμμα κινητικότητας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναμένεται μέχρι το τέλος του χρόνου, και προκειμένου να ενισχύσει τη φρούρηση των φυλακών αλλά και τον εκσυγχρονισμό των δικαστηρίων, να κάνει δυο διαγωνισμούς για την κάλυψη 800 συνολικά θέσεων. Εξ αυτών, οι 700 είναι για φύλακες και εξωτερικούς φρουρούς σε 31 καταστήματα κράτησης σε όλη τη χώρα, ενώ θα κατανεμηθούν και 100 πτυχιούχοι (Π.Ε. και Τ.Ε. Πληροφορικής) σε δικαστήρια και εισαγγελίες ανά την επικράτεια. Κάποιες θέσεις - ειδικά μεταξύ των 700 σωφρονιστικών υπαλλήλων - θα καλυφθούν από δημοτικούς αστυνομικούς, ενώ όπου προκύψουν ανάγκες θα γίνει διαγωνισμός.

Με βάση υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε προσφάτως στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και έχει να κάνει με τους επιστήμονες Πληροφορικής που θα εργαστούν στα δικαστήρια, θα καλυφθούν 40 θέσεις για άτομα ειδικότητας Π.Ε. Πληροφορικής (Επιστήμης των Υπολογιστών ή Μηχανικών Η/Υ) και 60 θέσεις του κλάδου Τ.Ε. Πληροφορικής (ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων).

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως έγραψε το «Έθνος», αναμένει τις εγκριτικές αποφάσεις των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών προκειμένου να καλύψει τις κενές θέσεις στα δικαστήρια και τις δικαστικές υπηρεσίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες μικρός αριθμός των νέων θέσεων ενδέχεται να καλυφθεί με μετατάξεις.

Η πλήρωση των υπόλοιπων θέσεων θα γίνει από το ΑΣΕΠ με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις τού Ν. 2190/94, από κατόχους ομώνυμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας.

Σε ό,τι αφορά στην κατανομή των θέσεων, προβλέπεται να καλυφθούν τρεις θέσεις και στα δικαστήρια της Μυτιλήνης, και πιο συγκεκριμένα:
- Μία Π.Ε. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Εφετείο Βορείου Αιγαίου
- Μία Τ.Ε. Πληροφορικής στην Εισαγγελία Εφετών Βορείου Αιγαίου
- Μία Τ.Ε. Πληροφορικής στο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey