Ευρωβαρόμετρο για την Ελλάδα

01/07/2012 - 05:56
Το τακτικό Ευρωβαρόμετρο 71.3 διεξήχθη στο διάστημα μεταξύ της 12ης Ιουνίου και 6ης Ιουλίου 2009. Η έρευνα διεξήχθη στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε τρεις υποψήφιες για ένταξη χώρες, καθώς και στην «περιοχή όχι υπό τον άμεσο έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας (Τουρκοκυπριακή Κοινότητα)».
Το τακτικό Ευρωβαρόμετρο 71.3 διεξήχθη στο διάστημα μεταξύ της 12ης Ιουνίου και 6ης Ιουλίου 2009. Η έρευνα διεξήχθη στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε τρεις υποψήφιες για ένταξη χώρες (Κροατία, Τουρκία και Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας), καθώς και στην «περιοχή όχι υπό τον άμεσο έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας (Τουρκοκυπριακή Κοινότητα)», καλύπτοντας δειγματοληπτικά τον πληθυσμό των χωρών, ηλικίας 15 ετών και άνω. Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιήθηκε αντιπροσωπευτικά τυχαίο δείγμα, αναλογικό του μεγέθους του πληθυσμού και της πληθυσμιακής πυκνότητας της κάθε χώρας. Όσον αφορά στο ελληνικό τμήμα της έρευνας, στο τυχαία επιλεγμένο ελληνικό δείγμα συμμετείχαν 1.000 πολίτες, από αντιπροσωπευτικές περιοχές της ελληνικής επικράτειας, εκ των οποίων 985 (99%) δήλωσαν ελληνική εθνικότητα. Τα αποτελέσματα της έρευνας του νέου τακτικού Ευρωβαρόμετρου αναφέρονται στη γνώμη και τις απόψεις των Ελλήνων πολιτών σε θέματα όπως, μεταξύ άλλων, η απασχόληση, η ανεργία, το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, η πορεία της οικονομίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το περιβάλλον κ.λπ.. Η έρευνα αποτυπώνει επίσης τη γνώμη των ερωτηθέντων απέναντι στην κυβέρνηση, τη Βουλή και τα πολιτικά κόμματα, αλλά και το βαθμό εμπιστοσύνης της ελληνικής κοινής γνώμης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον τρόπο λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την παγκοσμιοποίηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη μετανάστευση, καθώς και το βαθμό αισιοδοξίας για το μέλλον της Ε.Ε..

Δυσαρέσκεια για οικονομία, απασχόληση, περιβάλλον
Ποσοστό 56% της ελληνικής κοινής γνώμης εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την καθημερινή του ζωή (EU27: 22%). Το ποσοστό δυσαρέσκειας είναι από τα υψηλότερα (αρνητικά) του συνολικού δείγματος της έρευνας. Οι Έλληνες, στην πλειονότητά τους (94%), συγκεντρώνοντας από τα υψηλότερα αρνητικά ποσοστά της έρευνας, εμφανίζονται απογοητευμένοι από την παρούσα κατάσταση της απασχόλησης στη χώρα τους. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία πιστεύουν ότι είναι δύσκολο να βρεις καλή δουλειά στην Ελλάδα, ακόμη κι αν έχεις υψηλά προσόντα Ο Έλληνας πολίτης, περισσότερο από κάθε Ευρωπαίο πολίτη, εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την κακή κατάσταση του περιβάλλοντος στη χώρα του. Το ελληνικό αρνητικό ποσοστό είναι το υψηλότερο της παρούσας έρευνας (84% - EU27: 52%). Επίσης οι Έλληνες πολίτες είναι από τους πιο δυσαρεστημένους του ευρωπαϊκού δείγματος για την κατάσταση της οικονομίας στη χώρα τους (90% - EU27: 78%). Δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις των Ελλήνων πολιτών τόσο για την οικονομική όσο και την εργασιακή κατάσταση στην Ελλάδα, καθώς εκτιμούν επιδείνωση τους επόμενους 12 μήνες. Οι προβλέψεις στασιμότητας των Ελλήνων πολιτών δεν περιορίζονται στην οικονομική κατάσταση που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς προβλέπουν στασιμότητα και της παγκόσμιας οικονομικής κατάστασης. Οι Έλληνες πολίτες, δίνουν πρωτίστως προτεραιότητα στην ασφάλεια της απασχόλησης και δευτερευόντως σε ένα καλό μισθό. Μόνο ένας στους δέκα ενδιαφέρεται κυρίως για το αν η δουλειά του είναι ενδιαφέρουσα ή όχι.

Τα κυρίαρχα προβλήματα στην Ελλάδα
Τα ελληνικά ποσοστά, που ιεραρχούνται πρώτα στη λίστα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει στην παρούσα φάση η Ελλάδα, είναι αυτά της οικονομίας (52%) και της ανεργίας (41%). Tο θέμα της μετανάστευσης φαίνεται επίσης να απασχολεί περισσότερο τους Έλληνες πολίτες, καθώς το κατατάσσουν πλέον στην πρώτη πεντάδα των σημαντικότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Οι Έλληνες πολίτες, στη συντριπτική τους πλειονότητα, πιστεύουν ότι η ελληνική οικονομία επηρεάζεται από την παγκόσμια οικονομική κατάσταση. Αβεβαιότητα διακατέχει τους Έλληνες πολίτες για το μέλλον της σύνταξής τους, σε ποσοστό 70%. Οκτώ στους δέκα Έλληνες πολίτες, σε αντίθεση με τους περισσότερους Ευρωπαίους πολίτες, εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας στη χώρα τους, θεωρώντας ότι δεν παρέχει αρκετά ευρεία κάλυψη.

Εμπιστοσύνη στην Ε.Ε.
Η πλειοψηφία της ελληνικής κοινής γνώμης συνεχίζει να εκφράζει την εμπιστοσύνη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλο ποσοστό τους τουναντίον (75%) τείνει να μην εμπιστεύεται την ελληνική κυβέρνηση. Οι εφτά στους δέκα Έλληνες ερωτηθέντες τείνουν να μην εμπιστεύονται τη Βουλή της χώρας τους. Σημαντική μερίδα της ελληνικής κοινής γνώμης επιδοκιμάζει τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και το ελληνικό θετικό ποσοστό είναι από τα χαμηλότερα του συνολικού δείγματος της έρευνας. Γενικότερα, Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες, εκφράζουν την αισιοδοξία τους για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα δε για το έτος 2030, εκτιμούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι μια κορυφαία διπλωματική δύναμη στον κόσμο, που θα έχει προχωρήσει πολύ πέρα από τα όρια της ευρωπαϊκής ηπείρου και η οποία θα έχει με το ευρώ ισχυρότερο νόμισμα από το δολλάριο.

Όχι στην παγκοσμιοποίηση
Οι Έλληνες πολίτες, σε μεγάλο ποσοστό (72%), πιστεύουν ότι η παγκοσμιοποίηση αποτελεί απειλή για την απασχόληση και τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες, οι Έλληνες πολίτες δε θεωρούν ότι η παγκοσμιοποίηση αποτελεί ευκαιρία για περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη.

Ανθρώπινα δικαιώματα
Κατά την άποψη των Ελλήνων, όπως και των υπόλοιπων Ευρωπαίων πολιτών, οι κύριες προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, πρέπει είναι η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και σωματεμπορίας (54% - EU27: 33%), τα δικαιώματα των παιδιών (49% - EU27: 36%), τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Φοβία απέναντι στους μετανάστες
Τέλος, οι Έλληνες πολίτες μαζί με αυτούς της Μάλτας, σε αντίθεση με τους περισσότερους Ευρωπαίους πολίτες, διαφωνούν με την αντίληψη ότι οι άνθρωποι από άλλες εθνικές ομάδες εμπλουτίζουν την πολιτιστική ζωή της χώρας, και ότι η παρουσία ανθρώπων από άλλες εθνικές ομάδες αυξάνει την ανεργία στην Ελλάδα και ότι η χώρα τους δε χρειάζεται τους μετανάστες για να δουλεύουν σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey