Οι συνολικοί πόροι του προγράμματος ανέρχονται στα 394 εκ. αυξημένοι κατά 46% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο

Εγκρίθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος Βόρειο Αιγαίο (ΕΣΠΑ) 2021-2027 [Vid]

05/05/2022 - 18:00 Ενημερώθηκε 13/05/2022 - 10:38

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Περιφερειακό Συμβούλιο η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος Βόρειο Αιγαίο (ΕΣΠΑ) 2021-2027. Οι συνολικοί πόροι του προγράμματος ανέρχονται στα 394 εκ. ευρώ και είναι κατά 46% αυξημένοι σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2014-2020.
Το Πρόγραμμα του Βορείου Αιγαίου, όπως εισηγήθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και ΕΣΠΑ, Παναγιώτης Χριστόφας,  κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Μαΐου εκφράζει την αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας, τους Στόχους Πολιτικής και τους Ειδικούς Στόχους, καθώς και τις παρεμβάσεις και τα μέσα που εξειδικεύουν και υλοποιούν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό για την προγραμματική περίοδο 2021-2027.
Η αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την περίοδο 2021-2027, εστιάζει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας της Περιφέρειας με στοχευμένη ενίσχυση των εδραιωμένων και αναδυόμενων οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς και η άμβλυνση των προβλημάτων και των μειονεκτημάτων, που οφείλονται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πολύ-νησιωτικότητάς της. Βασική κατεύθυνση είναι η ανάπτυξη και η λειτουργική διασύνδεση των παραγωγικών δραστηριοτήτων της Περιφέρειας, στην λογική μιας ανταγωνιστικής, εξωστρεφούς και καινοτόμας οικονομίας, όπου όλοι οι τομείς της συνδέονται επιχειρησιακά και επιχειρηματικά στο πλαίσιο της αλυσίδας αξιών. Παράλληλα η στρατηγική στοχεύει στην εφαρμογή πολιτικών ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης των νησιών για την ανάδειξη της ταυτότητας και την ενδυνάμωση της τοπικής ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας ζωής.
«Είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο δώσαμε μεγάλη βαρύτητα στη διαβούλευση και το διάλογο τόσο με την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και με τις αστικές αρχές, τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους και τους φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών. Εκτιμούμε ότι το πρόγραμμα θα εγκριθεί το καλοκαίρι του 2022 όπως είχαμε σχεδιάσει αρχικά» αναφέρει σε δήλωσή του στο «Ε» ο κ. Χριστόφας.
Οι στόχοι πολιτικής
Οι βασικές κατευθύνσεις στρατηγικής του Προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την περίοδο 2021-2027 εστιάζονται σε πέντε στόχους πολιτικής. Ο πρώτος πυλώνας έχει επίκεντρο «Μια πιο ανταγωνιστική και εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και της περιφερειακής συνδεσιμότητας ΤΠΕ». Μια πιο πράσινη και ανθεκτική Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα προς μια οικονομία μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, αποτελεί τον δεύτερο στόχο πολιτικής με τον αμέσως επόμενο να επικεντρώνεται σε μια  πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας. Ακολούθως το ενδιαφέρον εστιάζεται σε μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Το οικοδόμημα των στόχων πολιτικής ολοκληρώνεται με μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης όλων των εδαφικών τύπων και των τοπικών πρωτοβουλιών.
Η κατανομή πόρων
Στο σύνολό της η χρηματοδότηση που αφορά την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης [ΕΤΠΑ] και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο [ΕΚΤ+]  ανέρχεται σε 394.019.400,00 € από αυτά 323.678.842,00 € διοχετεύονται από το ΕΤΠΑ και 70.340.558,00 € από το ΕΚΤ+.
Αναλυτικότερα:  
·    50.046.858,00 ευρώ Ι ΕΤΠΑ , αφορά τον Μετασχηματισμό της οικονομίας της Περιφέρειας με αύξηση του μεγέθους και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, κυρίως, μέσω και της «έξυπνης εξειδίκευσης»
·    79.561.672,00 ευρώ Ι ΕΤΠΑ, αφορά την Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων της Περιφέρειας-Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων
·    28.873.188,00 ευρώ Ι ΕΤΠΑ, αφορά την Ενίσχυση της προσβασιμότητας των νησιών της Περιφέρειας
·    57.746.375,00 ευρώ Ι ΕΤΠΑ,  αφορά την Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής- Ανάπτυξη Κοινωνικών Υποδομών (ΕΤΠΑ)
·    68.224.923,00 ευρώ Ι ΕΚΤ+, αφορά την Κοινωνική Ένταξη και Αντιμετώπιση της Φτώχειας (ΕΚΤ+)
·    102.249.585,00  ευρώ Ι ΕΤΠΑ , αφορά την Ενίσχυση της Χωρικής Συνοχής των νησιών της Περιφέρειας μέσω ολοκληρωμένων και βιώσιμων στρατηγικών και με την συμμετοχή των πολιτών
·    5.201.164,00 ευρώ Ι ΕΤΠΑ, αφορά την Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ
·    2.115.635,00 ευρώ Ι ΕΚΤ+ , αφορά την Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey