Άγνωστος Αρχαίος Οικισμός Αγίας Παρασκευής *

Η στέρνα του δεύτερου Ληνού Η στέρνα του δεύτερου Ληνού

Ο Οικισμός Γ

05/10/2019 - 16:35 Ενημερώθηκε 10/10/2019 - 16:42

Στο μεγάλο χώρο που εμφανίζονται τα οικιστικά λείψανα, όπως έχει αναφερθεί υπήρξαν στέρνες-πατητήρια σταφυλιών, λαξευμένες, όπως και σε πολλά άλλα μέρη του νησιού σε μεγάλους ελεύθερους ή ριζιμιούς βράχους! Περιγράφηκε το πρώτο σε κινητό βράχο! Στα ΝΑ του οικισμού, κάτω από τον «παλιό Χυτά» της Κωμόπολης υπάρχει το δεύτερο πατητήρι και μάλιστα στον χώρο του λατομείου του οικισμού! Πρόκειται για μια λαξευμένη στο βράχο, ορθογώνια στέρνα, με ελαφρό προεξέχον χείλος, 2 μέτρων μήκους επί 0,80 μ. πλάτους και βάθους 0,50 μ. (ίσως βαθύτερη γιατί υπήρχε χώμα στον πυθμένα). Είχε και αυτή ελαφρά κλίση και στη μία γωνία υπήρχε λαξευμένο θρανίο στον βράχο με τέσσερεις αβαθείς οπές προς την στέρνα, κατασκευή που συγκρατούσε (σύμφωνα με την βιβλιογραφία) το σκεύος μετάγγισης του γλεύκους, από το πατητήρι! Δεν υπήρχε οπή εξόδου! Αξιοσημείωτη ήταν η παρουσία στο χώμα, κοντά στην στέρνα, άγνωστης χρήσης υπόγειου αγωγού (νερού ή αποθήκευσης κρασιού), με κτιστά από μικρούς λίθους τοιχώματα, του οποίου είχε πέσει η οροφή και έγινε ορατός!

Στο χώρο αυτό συνυπάρχει το αρχαίο λατομείο ιγκνιβρίτη, το οποίο χρησιμοποιήθηκε και στους νεότερους χρόνους! Τα αρχαία ορθογώνια λαξεύματα υπάρχουν στο επίπεδο της στέρνας, ενώ η νεότερη χρήση φαίνεται στις κάθετες λατομικές επιφάνειες, στην δυτική άκρη του, όπου παρατηρούνται και αμέτρητα κομμάτια (φολίδες) από την επεξεργασία του λίθου! Ίσως να αφορά οικοδομικό υλικό, για τα νεότερα λίθινα κτίσματα της Κωμόπολης της Αγίας Παρασκευής.

Ακριβώς στην επόμενη ιδιοκτησία, λίγα μέτρα βορειότερα βρίσκεται και το μεγαλιθικό κτίσμα, για το οποίο θα υπάρξει και άλλη αναφορά!

Ο αγωγός αν αφορά παροχή νερού, πρέπει να συνεχίζεται σε άγνωστο μήκος και να μετέφερε το νερό από κάποια πηγή των γύρω υψωμάτων (Ράχες)! Υποθέσεις που απαιτούν ανασκαφική επαλήθευση!

* Στην έρευνα συμμετείχαν ο Γιάννης Σαμαράς και η Στέλλα Αντωνίου.

με ελαφρά κλίση

και το λαξευτό θρανίο

ο υπόγειος αγωγός

το νεότερο λατομείο

με τις κάθετες λατομικές επιφάνειες

και η επιφάνεια με τα αρχαία λαξεύματα

Τεράστιοι, ελεύθεροι λίθινοι όγκοι της περιοχής!

 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey