Παραχωρείται το πρώην ξενοδοχείο από τον Δήμο Δυτικής Λέσβου με στόχο την αξιοποίησή του

Στον Ζούρο η Νησιώπη

08/06/2021 - 14:51

 

Συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Λέσβου έχοντας στην ατζέντα της ημερήσιας διάταξης 13 θέματα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συζήτηση περί παραχώρησης και αξιοποίησης του κτιρίου του πρώην ξενοδοχείου «Νησιώπη» Τοπικής Κοινότητας Σιγρίου στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσος Λέσβου.

Ακολουθεί η λίστα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Εισηγητής Γενικός Γραμματέας Ελευθερίου Αριστόβουλος

1ο

Λήψη  απόφασης για την κατάρτιση Προκήρυξης επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης

2ο

Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Λέσβου, για την συνέχεια του Δήμου Δυτικής Λέσβου στο Σύνδεσμο Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Δυτικής Λέσβου και Μυτιλήνης

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Αλάνης Γεώργιος

3ο

7η Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

4ο

Τροποποίηση της αριθμ. 101/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

5ο

Αποδοχή  Πιστώσεων

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Ζαφείρης Ευστράτιος

6ο

10η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Δυτικής Λέσβου 2021

7ο

 

11η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Δυτικής Λέσβου 2021

8ο

Απευθείας εκμίσθωση χώρου 10τ.μ. δημοτικής έκτασης στη περιοχή «Τσόνια» της κοινότητας Κλειούς στην εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε.-COSMOTE.

9ο

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού αστικού ακινήτου εντός οικισμού Μήθυμνας, της ομώνυμης Δ.Ε., στη θέση ΛΟΤΡΟΣ (Δημοτικό Τουριστικό Γραφείο Μήθυμνας), στο φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας «Φορέας Τουρισμού Μολύβου».

10ο

Παραχώρηση και αξιοποίηση  του κτιρίου του πρώην ξενοδοχείου «Νησιώπη» Τοπικής Κοινότητας Σιγρίου στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσος Λέσβου.

11ο

Ενέργειες σχετικά με το Κληροδότημα ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ και ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Πάππος Κων/νος

12ο

Αντικατάσταση μελών εκπροσώπων του Δήμου Δυτικής Λέσβου στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείου Λέσβου. (Σχετική απόφαση Δ.Σ. 17/2019)

 

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Ρούσσης Μιχάλης

13ο

Έγκριση σχεδίου νέας σύμβασης συνεργασίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου με την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης-Ανακύκλωσης Α.Ε. (Ε.Ε.Α.Α> Α.Ε.) για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey