Η νέα καταληκτική ημερομηνία

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων απόδοσης του τέλους αλιευτικών πλοίων

05/05/2021 - 09:37

Σύμφωνα με την απόφαση Α.1102/2021 της ΑΑΔΕ, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων απόδοσης του τέλους εκμετάλλευσης αλιευτικών πλοίων του άρθρου 57 του ν. 4646/2019, ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 και η οποία με την υπό στοιχεία Α.1069/2021 είχε παραταθεί μέχρι τις 29 Απριλίου 2021, παρατείνεται μέχρι τις 25 Ιουνίου 2021.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey