3.214.846,53 ευρώ για την ανάπτυξη επιχειρήσεων

Εντάχθηκαν τελικά 41 από τις 42 προτάσεις στο Leader Λέσβου

09/05/2022 - 10:00 Ενημερώθηκε 16/05/2022 - 21:03

Αδιαμφισβήτητα η ένταξη και η χρηματοδότηση τελικά όλων των προτάσεων που υποβλήθηκαν στον τοπικό πρόγραμμα leader αποτελεί αναγνώριση του έργου της ΕΤΑΛ Α.Ε. και των προσπαθειών που καταβάλλει, τόσο η διοίκηση της εταιρίας όσο κυρίως ο διευθυντής αυτής Τάσσος Περιμένης. Θυμίζουμε ότι αρχικά είχαν εγκριθεί 23 πράξεις και μετά το «κυνήγι» για υπερδέσμευση εντάχθηκαν όλες όσες είχαν χαρακτηριστεί επιλέξιμες, δηλαδή και οι 41 προτάσεις  

«Εντάσσονται 41 πράξεις στο πρόγραμμα που θα πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι τον Ιούνιο του 2023. Είναι μικρές πράξεις κατά κανόνα, σχετικά εύκολα υλοποιήσιμες, έχουν καλή διασπορά σε όλο το νησί» είπε σε δήλωσή του στο «Ε» ο Διευθυντής της ΕΤΑΛ ΑΕ κ. Περιμένης και πρόσθεσε: «Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι υπάρχουν αρκετές πράξεις από νέους έως 29 ετών που έχουν και ψήγματα καινοτομίας. Μπορούσαμε να εντάξουμε πράξεις έως περίπου 1.400.000 € όμως μας δόθηκε υπερδέσμευση περίπου 850.000 € και εντάσσουμε όλες τις πράξεις οι οποίες ήταν επιλέξιμες».  

Εκτός από τις συνηθισμένες περιοχές όπως Μυτιλήνη, Μόλυβος, Πέτρα, Ερεσός η επενδυτική δραστηριότητα, όπως αποτυπώνεται μέσα από αυτές τις προτάσεις, περιλαμβάνει περιοχές όπως Σκαλοχώρι, Μεγαλοχώρι, Άντισσα. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, όπως τόνισε σε δήλωσή του ο κ. Περιμένης. Οι προτάσεις αυτές επικεντρώνονται στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα, εσωκλείοντας τουρισμό, εστίαση, παροχή υπηρεσιών κά.  

Στατιστικά από τον Συνολικό Αιτούμενο προϋπολογισμό 42 προτάσεων ύψους 3.364.409,93 έχει αξιολογηθεί θετικά ποσό 3.214.846,53 που αντιστοιχεί σε 41 υπαγώγιμες προτάσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 42η πρόταση είχε αποκλειστεί καθώς δεν μπορούσε να ενταχθεί ως επιλέξιμη. Οι προτάσεις υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Νήσου Λέσβου «ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ, «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη αγροτικών και παράκτιων περιοχών της νησιωτικής υπαίθρου» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, και ειδικότερα του Μέτρου 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων Ι «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ». 

Τατάκης: «Ικανοποιείται πλήρως το αίτημα της ΕΤΑΛ ΑΕ» 

«Σύμφωνα με παροχή δυνατότητας υπερδέσμευσης μετά από ενέργειες της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, ικανοποιείται πλήρως το αίτημα της ΕΤΑΛ Α.Ε. και εντάσσεται το σύνολο των επιλέξιμων πράξεων. 

Το χρονικό διάστημα υλοποίησης είναι περιορισμένο και αναμένουμε την άμεση ενεργοποίηση της υλοποίησης των πράξεων που αποτελεί κύριο στόχο και προτεραιότητα για την βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, τη ροή πόρων στην τοπική οικονομία και την επίτευξη των στόχων του CLLD/LEADER του ΕΠΑΛΘ για προστιθέμενη αξία στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές. 

Ακόμη μια φορά τονίζουμε ιδιαίτερα την άριστη συνεργασία με την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ που λειτουργεί με τρόπο που ενισχύει την φιλοσοφία και αντίληψη για την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων και στέκεται κοντά στις ανάγκες και τοπικές προσπάθειες μας» αναφέρει στο δελτίο Τύπου και ο πρόεδρος της ΕΤΑΛ Παναγιώτης Τατάκης. 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey