Πτώση 15,4% για την οικοδομή*

01/07/2012 - 05:56
Μείωση της τάξεως του 12,9% σημείωσε η συνολική οικοδομική δραστηριότητα (με βάση τις άδειες) το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η ΕΣΥΕ, ενώ στο εννεάμηνο η υποχώρηση ανέρχεται στο 15,4%.
Μείωση της τάξεως του 12,9% σημείωσε η συνολική οικοδομική δραστηριότητα (με βάση τις άδειες) το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η ΕΣΥΕ, ενώ στο εννεάμηνο η υποχώρηση ανέρχεται στο 15,4%.

Το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής και δημόσιας) ανήλθε σε 4.670 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 1.041,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 4.059,3 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 12,9% στον αριθμό των αδειών, κατά 24,6% στην επιφάνεια και κατά 25,7% στον όγκο.
Το μέγεθος της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας ανήλθε σε 4.624 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 998,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 3.872,7 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή μείωση κατά 13,1% στον αριθμό των αδειών, κατά 26,4% στην επιφάνεια και κατά 27,6% στον όγκο.
Αντίστοιχα, το μέγεθος της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας ανήλθε σε 46 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 42,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 186,6 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Σεπτέμβριο 2009, είναι 4,6%.
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2009, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας ανήλθε σε 41.645 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 9.548,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 36.391,8 χιλιάδες m3 όγκου.
Παρατηρήθηκε, δηλαδή, μείωση κατά 15,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 26,1% στην επιφάνεια και κατά 27,6% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008.
Η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει μείωση κατά 15,5% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 27,6% στην επιφάνεια και κατά 29,5% στον όγκο.
Το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο του 2009, είναι 4,3%.

* ΑΡΘΡΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΕΡΔΟΣ

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey