Μία θέση στην ΟΥΝΕΣΚΟ

01/07/2012 - 05:56
Η ΟΥΝΕΣΚΟ προκηρύσσει τη θέση διευθυντού (D-1) της Ομάδας Διεθνούς Συντονισμού της Εκπαίδευσης για Όλους, στον Τομέα της Εκπαίδευσης στην έδρα του Οργανισμού στο Παρίσι. Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι η 1η Μαΐου 2010.
Η ΟΥΝΕΣΚΟ προκηρύσσει τη θέση διευθυντού (D-1) της Ομάδας Διεθνούς Συντονισμού της Εκπαίδευσης για Όλους, στον Τομέα της Εκπαίδευσης στην έδρα του Οργανισμού στο Παρίσι. Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι η 1η Μαΐου 2010.
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο http://www.unesco.org/employment ή κατ’ εξαίρεση με ταχυδρομείο εάν δεν υπάρχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, στη διεύθυνση:
Chief, Recruitment and Classification Staffing Section
Bureau of Human Resources Management
7 Place de Fontenoy, 75352
Paris 07-SP, FRANCE
Οι υποψηφιότητες πρέπει να συνοδεύονται από: ονόματα ατόμων από τα οποία μπορεί να ζητηθούν συστάσεις, λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα, στο οποίο να φαίνονται τα ακόλουθα: εθνικότητα, τόπος και ημερομηνία γέννησης, φύλο, πανεπιστημιακή εκπαίδευση, τωρινή και προηγούμενες θέσεις, εξειδίκευση, δημοσιεύσεις, επίπεδο ξένων γλωσσών (ειδικότερα ικανότητα στη γραφή, ομιλία και κατανόηση, όπως αναφέρονται στην περιγραφή της θέσης), τον αριθμό της θέσης: «ED-035». Επισημαίνεται ότι από την ΟΥΝΕΣΚΟ δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στις θέσεις που προκηρύσσονται.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey