Γιατρός και νοσηλευτής

01/07/2012 - 05:56
Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Νάουσας προβαίνει στην πρόσληψη με μίσθωση έργου για ένα έτος
Για το Δήμο Νάουσας

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Νάουσας προβαίνει στην πρόσληψη με μίσθωση έργου για ένα έτος:
1. Ενός ατόμου, ιατρού Π.Ε., κατά προτίμηση με ειδικότητα Γηριατρικής, Φυσικής Ιατρικής και Αποκαταστάσεως, Παθολογίας, Γενικής Ιατρικής και ελλείψει αυτών με άλλες ειδικότητες.
2. Ενός ατόμου με ειδικότητα νοσηλευτή/-τριας Τ.Ε..
Το Κέντρο καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν τις αιτήσεις τους επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά, μέχρι και την Παρασκευή 9-12-2011.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο ΚΑΠΗ Νάουσας, στα τηλέφωνα 23320 24210 και 23320 25600 (αρμόδιος, ο Γιάννης Αλεξανδρόπουλος).

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey