Πρόσληψη επιστημόνων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

01/07/2012 - 05:56
Επιστημονικό προσωπικό θα προσλάβει το Πανεπιστήμιο Αθηνών για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Μελέτη Εφαρμογής Εθνικών Λογαριασμών Υγείας ΟΟΣΑ 2010 - ’11 και πρόταση σχεδίου νομοθετικής ρύθμισης υιοθέτησης και εφαρμογής», με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Λυκούργο Λιαρόπουλο.
Επιστημονικό προσωπικό θα προσλάβει το Πανεπιστήμιο Αθηνών για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Μελέτη Εφαρμογής Εθνικών Λογαριασμών Υγείας ΟΟΣΑ 2010 - ’11 και πρόταση σχεδίου νομοθετικής ρύθμισης υιοθέτησης και εφαρμογής», με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Λυκούργο Λιαρόπουλο.
Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 15 Ιουλίου 2011, ενώ περισσότερες πληροφορίες δίνονται τηλεφωνικά απ' την κ. Κατερίνα Λιγκοβανλή, τηλ. 210 74614 71.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey