Παράταση στις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων

01/07/2012 - 05:56
Τις αλλαγές που επέρχονται φέτος στη διαδικασία μεταβιβάσεων-αγοραπωλησιών ατομικών δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης της καινούργιας ΚΑΠ, καταγράφει η διευκρινιστική εγκύκλιος που εξέδωσε ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ξενοφών Βεργίνης, μετά τις τροποποιήσεις των διαφόρων Κοινών Οργανώσεων Αγοράς.
Τις αλλαγές που επέρχονται φέτος στη διαδικασία μεταβιβάσεων-αγοραπωλησιών ατομικών δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης της καινούργιας ΚΑΠ, καταγράφει η διευκρινιστική εγκύκλιος που εξέδωσε ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ξενοφών Βεργίνης, μετά τις τροποποιήσεις των διαφόρων Κοινών Οργανώσεων Αγοράς. Με την ίδια εγκύκλιο παρατείνεται μέχρι τις 15 Μαΐου η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για μεταβιβάσεις δικαιωμάτων.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο:
- Τα δικαιώματα παύσης καλλιέργειας αντιμετωπίζονται πλέον ως εκτατικά δικαιώματα χωρίς να αλλάζει η αξία τους. Κατά τις μεταβιβάσεις του 2009, οι αγρότες θα πρέπει να καταγράφουν το δικαίωμα που μεταβιβάζουν ως παύσης καλλιέργειας, προκειμένου να αναγνωρίζεται από το σύστημα, αλλά ο αποδέκτης του δικαιώματος δεν είναι πλέον υποχρεωμένος να ενεργοποιεί τα συγκεκριμένα δικαιώματα με εκτάσεις σε παύση καλλιέργειας. Για την ενεργοποίησή τους ισχύει ό,τι ισχύει για τα εκτατικά δικαιώματα.
- Τα δικαιώματα του Εθνικού Αποθέματος αντιμετωπίζονται πλέον ως εκτατικά δικαιώματα. Από 1ης Ιανουαρίου 2009 οι αγρότες μπορούν να μεταβιβάζουν και τα δικαιώματα που πήραν από το Εθνικό Απόθεμα, όπως κάθε άλλο εκτατικό δικαίωμα. Κατά τις φετινές μεταβιβάσεις, οι αγρότες θα πρέπει να καταγράφουν το δικαίωμα που μεταβιβάζουν ως εθνικού αποθέματος, προκειμένου να αναγνωρίζεται από το σύστημα.
- Δεν ισχύει πλέον η υποχρέωση ενεργοποίησης του 80% των δικαιωμάτων, προκειμένου να γίνει μεταβίβαση χωρίς γη. Από 1/1/2009 οι αγρότες μπορούν να μεταβιβάσουν δικαιώματα χωρίς γη, ακόμη κι αν δεν είχαν ενεργοποιήσει το 80% των δικαιωμάτων τους, τουλάχιστον για ένα έτος.
Υπενθυμίζεται ότι, με βάση την προηγούμενη εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ (2463/12-1-09), τροποποιήσεις ή ακυρώσεις αιτήσεων που έχουν ήδη παραληφθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ γίνονται αποδεκτές εφόσον υποβληθούν ή αποσταλούν με συστημένη επιστολή στον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός της προθεσμίας που προβλέπεται για την τροποποίηση των αιτήσεων στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, δηλαδή έως τις 9 Ιουνίου 2009. Οι αιτήσεις αυτές θα πρέπει να φέρουν υπογραφές του μεταβιβάζοντα και του αποδέκτη και αντίστοιχη θεώρηση του γνησίου της κάθε υπογραφής. Επιπλέον παραστατικά που θα αποσταλούν μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία δε θα ληφθούν υπόψη.
 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey