Ερώτηση από την περιφερειακή παράταξη Ανταρσία στο Αιγαίο

Τι συμβαίνει με την Αγροδιατροφική σύμπαραξη;

05/01/2017 - 23:34

Η Περιφερειακή παράταξη με ερώτηση που κατέθεσε στα τέλη του προηγούμενου Νοεμβρίου ζητά εξηγήσεις για την λειτουργία της «Αγροδιατροφικής σύμπραξης» βορείου Αιγαίου. Η ερώτηση αυτή μέχρι σήμερα δεν έχει απαντηθεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ερώτηση δόθηκε στην δημοσιότητα από την παράταξη ένα μήνα μετά την κατάθεση της. Δηλαδή η Περιφερειακή Αρχή είχε την δυνατότητα να απαντήσει γραπτά ή προφορικά όλο το προηγούμενο διάστημα. Επίσης η Ανταρσία στο Αιγαίο ζητά το θέμα να συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Παρότι έχουν γίνει τρεις συνεδριάσεις από τότε που κατατέθηκε η ερώτηση το θέμα δεν έχει συζητηθεί.

 

Η Περιφερειακή παράταξη με ερώτηση που κατέθεσε στα τέλη του προηγούμενου Νοεμβρίου ζητά εξηγήσεις για την λειτουργία της «Αγροδιατροφικής σύμπραξης» βορείου Αιγαίου. Η ερώτηση αυτή μέχρι σήμερα δεν έχει απαντηθεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ερώτηση δόθηκε στην δημοσιότητα από την παράταξη ένα μήνα μετά την κατάθεση της. Δηλαδή η Περιφερειακή Αρχή είχε την δυνατότητα να απαντήσει γραπτά ή προφορικά όλο το προηγούμενο διάστημα. Επίσης η Ανταρσία στο Αιγαίο ζητά το θέμα να συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Παρότι έχουν γίνει τρεις συνεδριάσεις από τότε που κατατέθηκε η ερώτηση το θέμα δεν έχει συζητηθεί.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Έχουν περάσει πάνω από δύο χρόνια από την στιγμή που η σημερινή Περιφερειακή Αρχή έχει αναλάβει την διοίκηση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Στο διάστημα αυτό ποτέ δεν έχει έρθει προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο ένας απολογισμός πεπραγμένων της «Αγροδιατροφικής σύμπραξης».

Σύμφωνα με τα ελάχιστα στοιχεία που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της «η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αποτελεί θεσμικό φορέα που λειτουργεί με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας και φέρει τον διακριτικό τίτλο “Νησιά Βορείου Αιγαίου”». Έχει συσταθεί με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 741 επ. Α.Κ. και των επόμενων και βάσει του άρθρου 9 του Ν. 4015/2011 και του Ν. 3852/2010 Άρθρο 196.

Κατά καιρούς τόσο η προηγούμενη όσο και η σημερινή Περιφερειάρχη Αρχή, έχουν εκδώσει δελτία τύπου με μεγαλόστομες εξαγγελίες για τους στόχους και τις δυνατότητες της εταιρείας. Για παράδειγμα στις 17 Φεβρουαρίου 2015, λίγους μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων από την σημερινή Περιφερειακή Αρχή, ορίσθηκε νέο Δ.Σ. στην Αγροδιατροφική σύμπραξη και συνεδρίασε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τότε είχε ανακοινωθεί ως πρόεδρος της εταιρείας η κ. Χριστιάνα Καλογήρου και ως αναπληρωτής πρόεδρος ο κ. Νίκος Κωστόπουλος. Η κ. Περιφερειάρχης είχε αποκαλέσει την εταιρεία «εργαλείο ανάπτυξης και στήριξης της τοπικής παραγωγής αγροδιατροφικών προϊόντων των νησιών του Βορείου Αιγαίου».

Σήμερα ως πρόεδρος της εταιρείας εμφανίζεται ο συνεργάτης της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Νίκος Κωστόπουλος, ο οποίος όμως εργάζεται στο γραφείο της Περιφέρειας στις Βρυξέλλες. Από όσο γνωρίζουμε στην εταιρεία απασχολείται μια υπάλληλος.

Η εταιρεία από την σύσταση της ως σήμερα δεν έχει να επιδείξει κανένα απολύτως έργο. Παρόλα αυτά έχουμε πληροφορηθρί ότι το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας, που ανέρχονταν σε 25.000 €, έχει αναλωθεί και ήδη εμφανίζει αρνητική καθαρή θέση κατά 18.000 €. Τεχνικός σύμβουλος της Αγροδιατροφικής σύμπραξης είχε αναλάβει η εταιρεία FoodStandard A.E.

Επειδή το ζήτημα της στήριξης των τοπικών προϊόντων είναι μείζονος σημασίας τόσο για τις μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, όσο και για τους αγρότες – κτηνοτρόφους – αλιείς  που παράγουν τα αγροτικά προϊόντα, που μεταποιούνται σε αυτές τις επιχειρήσεις.

Επειδή από το 2010 και μετά παρατηρείται σταθερή συρρίκνωση του μεταποιητικού τομέα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, παρότι παράγονται εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα.

Επειδή τα προϊόντα των τοπικών επιχειρήσεων δεν βρίσκουν διέξοδο στα ράφια των σούπερ μάρκετ όπου γίνεται ο κύριος όγκος των λιανικών πωλήσεων, με συνέπεια να έχουν καταστεί δυσεύρετα ακόμη και στα καταστήματα των σούπερ μάρκετ που λειτουργούν στα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Επειδή μέχρι σήμερα η Περιφερειακή Αρχή δεν έχει παρουσιάσει ένα συνεκτικό πρόγραμμα στήριξης των τοπικών προϊόντων, όμως την ίδια στιγμή πραγματοποιούνται συμμετοχές σε εκθέσεις – φεστιβάλ τροφίμων και ποτών αμφιβόλου αποτελεσματικότητας.

Ερωτάται η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου

1.      Ποιά είναι η οικονομική κατάσταση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης; Ποια είναι η καθαρή θέση της εταιρείας; Ποια είναι τα ταμειακά διαθέσιμα της; Ποιες είναι οι υποχρεώσεις προς τρίτους και προς το προσωπικό της εταιρείας;

2.      Υλοποιήθηκε η σύμβαση που υπέγραψε η Αγροδιατροφική σύμπραξη με την εταιρεία Food Standard; Ποιες συγκεκριμένες δράσεις προβλέπονταν από την σύμβαση; Ποιες υλοποιήθηκαν και πόσο κόστισαν αυτές που υλοποιήθηκαν;

3.      Έχουν συνταχθεί ισολογισμοί για τα χρόνια που έχει λειτουργήσει και πότε θα παρουσιαστούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου;

4.      Ποιες είναι οι ετήσιες συνδρομές της Περιφέρειας, των επιχειρήσεων και των άλλων φορέων που συμμετέχουν στην Αγροδιατροφική σύμπραξη; Καταβάλλονται οι ετήσιες συνδρομές από όλους τους συμμετέχοντες ή όχι; Ποιοι καταβάλουν τις συνδρομές και τους ποιοι δεν τις καταβάλουν;

5.      Προτίθεται η Περιφερειακή Αρχή να φέρει προς συζήτηση το θέμα της Αγροδιατροφικής σύμπραξης δίνοντας τις δέουσες εξηγήσεις για τα ερωτήματα που τίθενται πιο πάνω;

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey