Ουρολιθιάσεις στις γάτες

19/05/2012 - 15:17

Πολλές φορές έχει συμβεί η γάτα μας να μην μπορεί να κάνει τα ούρα της, να στέκεται και να προσπαθεί στην άμμο, πολύ συχνά, χωρίς αποτέλεσμα. Άλλοτε πάλι, να κάνει τα ούρα σε μορφή σταγόνων, μετά από μεγάλη προσπάθεια και να παρατηρούμε ότι εκτός από ούρα, υπάρχει ταυτόχρονα και αίμα. Το όνομα του συγκεκριμένου προβλήματος είναι ουρολιθίαση.

Πολλές φορές έχει συμβεί η γάτα μας να μην μπορεί να κάνει τα ούρα της, να στέκεται και να προσπαθεί στην άμμο, πολύ συχνά, χωρίς αποτέλεσμα. Άλλοτε πάλι, να κάνει τα ούρα σε μορφή σταγόνων, μετά από μεγάλη προσπάθεια και να παρατηρούμε ότι εκτός από ούρα, υπάρχει ταυτόχρονα και αίμα. Το όνομα του συγκεκριμένου προβλήματος είναι ουρολιθίαση.

Τι είναι η ουρολιθίαση: Είναι νόσος του ουροποιητικού συστήματος, που χαρακτηρίζεται από το σχηματισμό λίθων μέσα στις ουροφόρους οδούς. Οι λίθοι αυτοί ονομάζονται ουρόλιθοι και έχουν ως αποτέλεσμα να τραυματίζουν και να φράσουν πλήρως ή μερικώς τις ουροφόρους οδούς και για το λόγο αυτό παρατηρούμε στη γάτα μας εικόνες σαν αυτές που αναφέραμε παραπάνω. Η ουρολιθίαση προκαλεί σοβαρές βλάβες στα νεφρά, στις ουροφόρους οδούς και πιθανώς να επιφέρει ακόμα και το θάνατο του ζώου.

Τι είναι οι ουρόλιθοι: Είναι μια μελετημένη συγκέντρωση οργανικών και ανόργανων ουσιών. Οι ουρόλιθοι χαρακτηρίζονται:
Α. Από τη θέση που βρίσκονται, έτσι έχουμε νεφρόλιθους, λίθους της ουροδόχου κύστης.
Β. Από τη μορφή και το μέγεθος: πυραμοειδείς, πλακέ, στρογγυλοί, μικροί, μεγάλοι, αγκαθωτοί.
Γ. Από τη χημική σύσταση και τον τύπο των κρυστάλλων: στρουβίτης, ουρικός, μικτοί.

Ο αριθμός, η μορφή, το μέγεθος και το σημείο που βρίσκονται οι ουρόλιθοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν τη νοσογόνο δράση τους. Η ουρολιθίαση της ουρήθρας σε αρσενικά γατιά είναι εξαιρετικά επώδυνη και συχνά μοιραία για τη ζωή τους. Αυτό οφείλεται στην εκ γενετής στενή κατασκευή του αυλού της ουρήθρας.

Συμπτώματα της ουρολιθίασης: Κολικός, διαταραχές της ούρησης, αιματουρία, κατακράτηση ούρου, κατήφεια, αδιαφορία, ανορεξία.

Διάγνωση της ουρολιθίασης: Η διάγνωση στη συγκεκριμένη νόσο είναι σχετικά εύκολη. Στηρίζεται στην ψηλάφηση της πίσω κοιλιακής χώρας του ζώου, στα συμπτώματα, στα ευρήματα της ακτινογραφίας, σε υπέρηχο της κοιλιακής χώρας του ζώου (νεφρά, ουροφόροι οδοί) και τέλος σε καλλιέργεια ούρων.

Θεραπεία της ουρολιθίασης: Αρχικά η θεραπευτική αγωγή αποσκοπεί στην ανακούφιση του ζώου, κυρίως σε περιπτώσεις που έχουμε έμφραξη της ουρήθρας. Ταυτόχρονα, με παράλληλη χορήγηση υγρών, ενισχύουμε τον οργανισμό του ζώου. Στη συνέχεια κάνουμε χειρουργική απομάκρυνση του λίθου. Σε πιο εύκολες περιπτώσεις κάνουμε συντηρητική απομάκρυνση με διαιτητικά μέσα ή λιθοθρυψία.

Τέλος, σημαντικό ρόλο έχει η πρόληψη της ουρολιθίασης σε υποτροπή. Η ουρολιθίαση είναι από τις νόσους που υποτροπιάζουν πολύ εύκολα. Για την αποφυγή υποτροπής, πρέπει το ζώο να επανεξετάζεται συχνά και να διατρέφεται με ειδική για την πάθησή του τροφή.

Η διαφορά της ουρολοίμωξης σε σχέση με τις ουρολιθιάσεις είναι μεγάλη. Για το λόγο αυτό χρειάζεται απόλυτος διαχωρισμός και προσοχή.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey