FOLLOW US

Επιστολές

Τι συμβαίνει στα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Πλωμαρίου;

Στον καιρό της μεγάλης ακμής και ευμάρειας κι ως φαίνεται της μεγάλης εργασιακής προσπάθειας που καταβλήθηκε στο Πλωμάρι, αρκετοί απ’ «Τσ’ αρχόγκ», θέλοντας να βοηθήσουν τους ασθενέστερους οικονομικά συμπολίτες τους, έχτισαν μερικά κτίρια από τα έσοδα των οποίων θα μπορούσαν αυτοί να ωφεληθούν.

Συν τω χρόνω και με βάση τις συνήθειες της εποχής, τα περισσότερα απ’ αυτά, που βασικά βρίσκονται στην κεντρική πλατεία του οικισμού, πέρασαν στην ιδιοκτησία της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου, του Δήμου Λέσβου και των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Πλωμαρίου (τα περισσότερα), που συστήθηκαν κάποτε αφ’ ενός για την ορθή και έντιμη διαχείριση των προσόδων τους, και βεβαίως την διάθεση των προσόδων για την ανακούφιση πασχόντων και την ενίσχυση καλών μαθητών, αποφοίτων των σχολείων του Πλωμαρίου που ήθελαν, αλλά δεν είχαν όσα θα χρειάζονταν για να σπουδάσουν.

Τα ΦΙΠ διοικούνται από πενταμελή επιτροπή της οποίας πρόεδρος ex oficio είναι ο μητροπολίτης Μυτιλήνης (Ερεσού και Πλωμαρίου) και τέσσερα ακόμη μέλη εκλεγόμενα από έναν κύκλο, αυστηρώς προσδιορισμένου, προσώπων. Ανάμεσα σ’ αυτά συγκαταλέγεται πάντοτε και ο αρχιερατικός επίτροπος Πλωμαρίου. Του σημερινού συμβουλίου είναι επίσης μέλη ο αντιδήμαρχος Μανώλης Αρμενάκας καθώς και η πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Πλωμαρίου, Λίτσα Βάμβουρα και Γιώργος Μιχαλέλλης.

Το Δ.Σ. έχει περισσότερο από ένα εξάμηνο να συνεδριάσει, αφού ο πρόεδρός του, μητροπολίτης δεν το συγκαλεί, στην δε τελευταία συνεδρίαση αποχώρησαν τόσο αυτός όσο και ο αρχιερατικός του επίτροπος. Οι δε αποφάσεις του ευρισκόμενου εν απαρτία συμβουλίου και μετά την αποχώρηση δεν εφαρμόστηκαν ποτέ, με δεδομένο ότι ο πρόεδρός του επιμένει ότι αποχωρώντας κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης, χωρίς όμως να έχουν συζητηθεί τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αφορούσαν δε οι αποφάσεις, υποτροφίες σε οικονομικά αδύνατους φοιτητές και ενισχύσεις σε πάσχοντες. Έκτοτε σιωπή. Οι εκκλήσεις των τριών μελών του συμβουλίου στον πρόεδρο μένουν αναπάντητες, ενώ στο μεταξύ τα μισθώματα των ακινήτων τρέχουν, οι υποχρεώσεις των ΦΙΠ δεν ικανοποιούνται και οι υποχρεώσεις των τρίτων προς αυτά δεν αναζητούνται. Για παράδειγμα, παραμένει ανεκπλήρωτη υποχρέωση καταβολής του μισθώματος, μεγάλου καταστήματος που οφείλει εξαιρετικά μεγάλο ποσό, δυσανάλογο με τις δυνατότητές του.

Το ερώτημα που διατυπώνεται στην κοινή γνώμη της κωμόπολης, είναι γιατί σημειώνεται αυτή η αδράνεια. Γιατί συσσωρεύονται χρήματα χωρίς να επιτελούν τον σκοπό τους, όταν η πατρίδα μας, βιώνει την σκληρότερη οικονομική κρίση της εκατονταετίας και όλοι οι ανθρωπίνως σκεπτόμενοι, προσπαθούν να βοηθήσουν και να ανακουφίσουν τους οικονομικά ασθενείς; Γιατί αρνείται ο δέσποτας να συγκαλέσει το Δ.Σ. όταν μάλιστα υπάρχουν και άλλες υποχρεώσεις των ΦΙΠ, όπως π.χ. η υποβολή φορολογικής δήλωσης, της οποίας η μη υποβολή τα προηγούμενα χρόνια, στοίχησε στον οργανισμό, καταβολή προστίμων ύψους 57.000 ευρώ. Γιατί δεν ενημερώνονται τα λαϊκά μέλη του συμβουλίου για την πορεία των οικονομικών των ΦΙΠ. Κάποιοι -με περισσή δυσπιστία- λένε πως ο πρόεδρος περιμένει να λήξει η θητεία του παρόντος συμβουλίου, ελπίζοντας στην εκλογή ενός άλλου πιο διαχειρίσιμου και πιο δεκτικού σε οδηγίες και υποδείξεις.

Το ερώτημα τελικά είναι τι λόγο είχαν να αφήσουν μέρος των χρημάτων τους οι ευεργέτες, αν γνώριζαν ότι δεν θα πραγματωνόταν η βούλησή τους, που ήταν η βοήθεια προς τους οικονομικά αδύναμους;

Τώρα πώς μου ήρθαν στο νου οι περίφημοι στίχοι του μεγάλου ποιητή Κώστα Βάρναλη:

«Όξω οι φτωχοί φωνάζανε “πεινάμε τέτοιες μέρες”

γερόντοι και γερόντισσες, παιδάκια και μητέρες.

Κι οι των επίγειων αγαθών σφιχτοί νοικοκυρέοι

ανοίξαν τα παράθυρα κι είπανε: “Φταιν οι αθέοι”»,

ένας Θεός ξέρει.

FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top