Διαδικτυακή εκδήλωση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με επίκεντρο των μετασχηματισμό των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε επιχειρηματικό προϊόν

«H 3η Αποστολή (“3rd Mission”) των Πανεπιστημίων – Έρευνα, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα»

31/07/2020 - 18:07 Ενημερώθηκε 31/07/2020 - 11:23

Με στόχο την υποστήριξη των ερευνητών, του προσωπικού και των φοιτητών ενός Πανεπιστημίου στην   εκμετάλλευση   της   ερευνητικής   τους   δραστηριότητας προκειμένου να αναπτύξουν και να προωθήσουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες στην αγορά και να δημιουργήσουν έσοδα που θα επανεπενδυθούν στην ακαδημαϊκή ερευνητική δραστηριότητα είχε η διαδικτυακή εκδήλωση   (webinar),   με   θέμα:  «H   3η   Αποστολή   (“3rd Mission”) των Πανεπιστημίων – Έρευνα, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα», που πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Μέσα   από   μία   εποικοδομητική   συζήτηση   σύνθεσης   προσεγγίσεων   σημαντικών εθνικών   φορέων,   αναφορικά   με   το   τρίπτυχο   Έρευνα   –   Καινοτομία   - Επιχειρηματικότητα,   αναδείχθηκε   η   αναγκαιότητας   αξιοποίησης   των αποτελεσμάτων της Έρευνας που διεξάγεται στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, με όχημα την ανάπτυξη / διεύρυνση των Δομών της Ανώτατης Εκπαίδευσης που απαιτούνται προς   την   κατεύθυνση   αυτή,   όπως   π.χ.   τα   Γραφεία   Μεταφοράς   Τεχνολογίας   (ή Γνώσης). Ο μετασχηματισμός των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε επιχειρηματικό προϊόν,   δεν   είναι   ούτε   εύκολη,   ούτε   απλή   διαδικασία.   Προϋποθέτει   την   ύπαρξη διαδικασιών/μηχανισμών  που   επιτρέπουν  την  μετατροπή   των αποτελεσμάτων   της έρευνας   σε   επιχειρηματική   ιδέα.  

Σημειώνεται ότι η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διεξαγωγής   της  94ης   Συνόδου   Πρυτάνεων των   Ελληνικών   Πανεπιστημίων, που έγινε   υπό   την   Προεδρία   του Πανεπιστημίου Αιγαίου και την παρακολούθησαν πάνω από 150 συμμετέχοντες.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey