94η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων υπό την Προεδρία του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ενίσχυση των ελληνικών πανεπιστημίων υπόσχεται η Κεραμέως

06/08/2020 - 10:10

Υπό την Προεδρεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκε, η 94η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων των Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων, η οποία είχε στο επίκεντρο την ανάγκη στήριξης των ελληνικών πανεπιστημίων αίτημα το οποίο φαίνεται ότι θα υλοποιηθεί δεδομένου ότι η  Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως  ενημέρωσε τα μέλη της Συνόδου για τις περαιτέρω πρωτοβουλίες που πρόκειται να αναλάβει για την ενίσχυση των Πανεπιστημίων μεταξύ των οποίων: η ενίσχυση των Α.Ε.Ι. με 120 νέες θέσεις διοικητικού και λοιπού προσωπικού, η υποβολή προς έγκριση 205 νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π., η προκήρυξη δράσεων  ΕΣΠΑ για τα ΑΕΙ ύψους 130 εκ. ευρώ, η υποστήριξη των ψηφιακών υποδομών και λειτουργιών των Α.Ε.Ι σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, η εξασφάλιση χρηματοδότησης του Προγράμματος "Κάλλιπος+" για ηλεκτρονικά συγγράμματα και η συστηματική στήριξη της εξωστρέφειας των ΑΕΙ μέσω της συνεργασίας με Πανεπιστήμια των ΗΠΑ, μέσω της συμμετοχής ελληνικών Α.Ε.Ι στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα European Universities και μέσω διμερών συνεργασιών με τρίτες χώρες.

Η Υπουργός Παιδείας συνεχάρη τα Πανεπιστήμια για την άμεση και αποτελεσματική ανταπόκρισή τους στην υγειονομική κρίση, συνόψισε το νομοθετικό έργο που έχει ολοκληρωθεί σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας των Πανεπιστημίων, μεταξύ των οποίων η θεσμοθέτηση ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών και η αντιμετώπιση του χρονίζοντος προβλήματος της παρακράτησης 7% από τους ΕΛΚΕ.

Στις εργασίες της Συνόδου, την Παρασκευή 31 Ιουλίου, παρέστησαν η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως, ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Καθ. Βασίλης Διγαλάκης, ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης  Εκπαίδευσης κ. Αποστόλης Δημητρόπουλος, ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, Καθ. Περικλής Μήτκας. Προσκεκλημένοι ήταν ο Πρόεδρος της Συνόδου των Κυπριακών Πανεπιστημίων, Καθ. Παντελής Σκλιάς και ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΔΕΠ κ.κ. Καθηγητές Ι. Νηματούδης και Γ. Λιτσαρδάκης.

Τέλος, η Σύνοδος εξέλεξε το νέο Προεδρείο που θα αναλάβει από την 1.9.2020 και αποτελείται από τους: Σπύρο Κίντζιo, Πρύτανη Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Νίκο Παπαϊωάννου, Πρύτανη Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Ζήση Μαμούρη, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey