Ο ενήλικας μαθητής

01/07/2012 - 05:56
Ο «Ενήλικας Μαθητής» είναι ένα σημαντικό κείμενο για τους επαγγελματίες της Εκπαίδευσης ενηλίκων, τους μαθητές και τους επαγγελματίες της ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων.
ΒΙΒΛΙΟ & ΣΧΟΛΕΙΟ

Malcolm Knowles, Elwood Holton III, Richard Swanson
Το Απόλυτο Εγχειρίδιο στην Εκπαίδευση των Ενηλίκων και την Ανάπτυξη των Ανθρώπινων Πόρων
Μετάφραση - επιμέλεια: Άννα Χατζηπαναγιωτίδη, Θανάσης Αθανασίου
Εκδόσεις University Studio Press
Θεσσαλονίκη 2011, σελ. 434


Ο «Ενήλικας Μαθητής» είναι ένα σημαντικό κείμενο για τους επαγγελματίες της Εκπαίδευσης ενηλίκων, τους μαθητές και τους επαγγελματίες της ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων. Αυτό παρέχει ένα θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των ζητημάτων της μαθησιακής διαδικασίας στους ενήλικες, τόσο σε περιβάλλον διδασκαλίας όσο και σε περιβάλλον εργασίας. Χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τα κλασσικά κεφάλαια που περιγράφουν τις ρίζες και τις αρχές της Ανδραγωγικής, συμπεριλαμβάνοντας ένα νέο κεφάλαιο, που παρουσιάζει το μοντέλο σχεδιασμού του προγράμματος του καθηγητή Malcolm Knowles. Το δεύτερο μοντέλο εστιάζει στις προόδους στο πεδίο της μάθησης στους ενήλικες, με τα κεφάλαια πλήρως αναθεωρημένα, ενσωματώνοντας μια σημαντική επέκταση της Ανδραγωγικής στην Πράξη. Το τελευταίο μέρος του βιβλίου περιέχει μια επικαιροποιημένη επιλογή θεμάτων που προχωρούν τη θεωρία και συμπεριλαμβάνει ζητήματα για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων τού Knowles.
Τα μηνύματα της διά βίου εκπαίδευσης, τις πίστης στο ανθρώπινο πνεύμα και του ρόλου που παίζουν οι επαγγελματίες της εκπαίδευσης ενηλίκων, διαβιβάζονται από κεφάλαιο σε κεφάλαιο. Το βιβλίο είναι αφιερωμένο από τους συγγραφείς στο Malcolm Knowles, πατέρας της Ανδραγωγικής στις ΗΠΑ. Ο όρος «ανδραγωγική» προτείνεται σε αντιστοιχία με τον όρο «παιδαγωγική» (αγωγή, εκπαίδευση ενηλίκων), για να υποδηλώσει την τέχνη ή την επιστήμη της αγωγής των ενηλίκων.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey