Βόρειος Άξονας 64

Στην Κλεφτόβιγλα με τα αρχαία απομεινάρια

23/04/2014 - 15:59

Από τον Άγιο Χαράλαμπο, ο δρόμος, μέσα σε πεύκα, προχωρεί δυτικά, κάνοντας κύκλο κάτω από τα κάθετα πρέμνα του οροπεδίου του Ταύρου. Συναντά το ποτάμι της Λαπτσής και ένας ιδιωτικός δρόμος οδηγεί σε ένα συγκρότημα από τρία σπιτάκια και μάντρες.

Από τον Άγιο Χαράλαμπο, ο δρόμος, μέσα σε πεύκα, προχωρεί δυτικά, κάνοντας κύκλο κάτω από τα κάθετα πρέμνα του οροπεδίου του Ταύρου. Συναντά το ποτάμι της Λαπτσής και ένας ιδιωτικός δρόμος οδηγεί σε ένα συγκρότημα από τρία σπιτάκια και μάντρες. Το 2003 εδώ έμενε ο Θανάσης Λευτεράκος με αμέτρητα πρόβατα.

…με την πηγή

Από επάνω απλώνεται προς τα δυτικά το πλάτωμα της Κλεφτόβιγλας, το οποίο φτάνει τώρα μέχρι τον Χυτά. Εδώ η έρευνα έδειξε την ύπαρξη αρχαίου κτίσματος με θεμέλια, πακτωμένους παραστάτες πόρτας και τούβλα στέγης. Η κεραμική είναι άφθονη και δείχνει την ύπαρξη κάποιας αγροτικής εγκατάστασης.

…και τα πρόβατα

Γυρίζοντας στα σπιτάκια, μαθαίνουμε ότι εδώ υπήρχαν τα κτίσματα του τσιφλικιού του Θεοδοσιάδη. Θεμέλια, άφθονα εφυαλωμένα όστρακα του Μεσαίωνα και η πανάρχαια πηγή, είναι παρόντα. Σε λαξευτή στέρνα οδηγείται το νερό το οποίο έρχεται από την υπόγεια κτιστή κατασκευή (Qanat) η οποία φτάνει στην πηγή. Αυτή η πηγή είναι αχρονολόγητη.

Στην Κλεφτόβιγλα

Κάτω από τα κτίσματα απλώνεται μέχρι το ποτάμι μια επίπεδη έκταση, το κέντρο ενός οικισμού που θα δούμε στο επόμενο άρθρο.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey