Παρουσίαση του Έργου «Διαδικτυακή υπηρεσία περιβαλλοντικών κινδύνων– Πλημμύρες (ERMIS – F)» και συζήτηση με Περιβαλλοντικούς Φορείς και τα στελέχη της Δ/νσης Υδάτων Βορείου Αιγαίου (ΔΥΒΑ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, αναφορικά με τη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου, διοργανώθηκε από τη Δ/νση…

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey