Η πρόσοψη του ναού του Αγ. Δημητρίου στην Μόρια (φωτ. Α. Παυλέλλης) Η πρόσοψη του ναού του Αγ. Δημητρίου στην Μόρια (φωτ. Α. Παυλέλλης)

Αδημοσίευτο θραύσμα ελληνιστικών χρόνων στον Άγ. Δημήτριο Μόριας

21/11/2021 - 17:00

Από την αρχή του ταξιδιού προς την αρχαία κληρονομιά της Λέσβου είχα την πεποίθηση ότι ο τόπος έχει πολλούς ακόμα «κρυμμένους», άγνωστους ως τώρα θησαυρούς. Η πεποίθηση αυτή συνεχώς και ευτυχώς επιβεβαιώνεται. Έτσι λοιπόν το σημερινό ενημερωτικό σημείωμα αφορά μία ακόμα εντοιχισμένη επιγραφή στον ναό του Αγ. Δημητρίου στην Μόρια, ιδρυμένο το 1885. 

Η πρόσοψη του ναού του Αγ. Δημητρίου στην Μόρια (φωτ. Α. Παυλέλλης)

Πρόκειται για θραύσμα δυσανάγνωστο και πολύ φθαρμένο. Eίναι εντοιχισμένο στον εξωτερικό τοίχο του ιερού αλλά δεν ήταν πάντα ορατό.  

Το εξωτερικό του ιερού με την εντοιχισμένη επιγραφή σε μαύρο πλαίσιο (φωτ. Α. Παυλέλλης)

Ήταν καλυμμένο με κονίαμα, όπως και όλο το εξωτερικό του ναού, μέχρι που πριν από περίπου 10 χρόνια απεκαλύφθη κατά τις εργασίες συντήρησης. Έτσι την εντόπισε και την φωτογράφισε ο Ασημάκης Παυλέλλης.   

Το εντοιχισμένο θραύσμα της επιγραφής. Άγ. Δημήτριος Μόριας (φωτ. Α. Παυλέλλης)

Από την ως τώρα διερεύνηση η επιγραφή φαίνεται αδημοσίευτη. Κατόπιν αυτοψίας, ακολουθεί το κείμενο, αποσπασματικό και φθαρμένο:   

-ΟΝ- - - - - - 

- - - ]νος Παρμ[- - - 

- - σι[ν] δορύκνα[μα] 

- - ὃσαμπε[ρ] 

5 - -]άνιος Παρμ[- - -  

- - - - -ΑΔΑΙΟΔΑ- - - -  

- - - -  - -ΝΦΤΤΑ- - - -  

- - - - - ω ΖΩΗΣ 

- - - - - ]ων φυ[- - - 

10 - - - - - - - - - - - - ΤΤ-  

- - - - - - - - Ω- - - -  

Από το κείμενο, φαίνεται πως κάποιος Λυσ-άνιος (;), γιός του Παρμ-ενίωνος ή του Παρμ-ενίσκου (;) ή του Παρμ-ένωνος, ήταν ο ιδρυτής της στήλης. Το είδος της επιγραφής και το περιεχόμενό της θα επιχειρηθεί να ερμηνευθούν στην συνέχεια με βάση την σπάνια λέξη δορύκναμα, η οποία απαντά μία ακόμη φορά και μόνο στην Λέσβο στην ήδη δημοσιευμένη επιγραφή ρωμαϊκών χρόνων IG XII 2, 129. 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey