Καρκινοβατούν οι διαδικασίες πρόσληψης

Οξύνεται το πρόβλημα με τους αγροτικούς γιατρούς

20/11/2013 - 15:44

Καθυστερούν τα αποτελέσματα της προκήρυξης για την κάλυψη των κενών θέσεων και εκείνων που θα μείνουν κενές, στα κέντρα υγείας και αγροτικά ιατρεία της Λέσβου, αλλά και της υπόλοιπης χώρας.

Καθυστερούν τα αποτελέσματα της προκήρυξης για την κάλυψη των κενών θέσεων και εκείνων που θα μείνουν κενές, στα κέντρα υγείας και αγροτικά ιατρεία της Λέσβου, αλλά και της υπόλοιπης χώρας. Γραφειοκρατικές διαδικασίες συντελούν σε αυτό το πρόβλημα που ανέκυψε και που αν δε λυθεί άμεσα, θα οξύνει το ήδη υπάρχον που παρατηρείται στο νησί μας και συνδέεται με την έλλειψη αγροτικών ιατρών.

Στα αποτελέσματα της προκήρυξης της 4ης Σεπτεμβρίου βασίστηκε η έκδοση της επόμενης, τα δικαιολογητικά της οποίας υποβάλλονταν έως και την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013. Είκοσι ημέρες αργότερα, τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου δεν μπορούν να προχωρήσουν τις διαδικασίες για την έκδοση των αποτελεσμάτων, γιατί παρουσιάζεται πρόβλημα γραφειοκρατικής φύσεως, το οποίο παρά τις οχλήσεις προς τους αρμοδίους, ακόμη δεν έχει διευθετηθεί.

Αυτό στην πράξη σημαίνει για τους κατοίκους του νησιού μας ότι κάποια από τα κενά στα αγροτικά ιατρεία θα αργήσουν να καλυφθούν και στο διάστημα που μεσολάβησε από την κοινοποίηση της προκήρυξης μέχρι σήμερα, δημιουργούνται και άλλα! Συμπερασματικά η πρόσβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας γίνεται όλο και πιο δύσκολη, με τους ασφαλισμένους του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας να κάνουν ολόκληρο αγώνα για να γράψουν τα φάρμακά τους.

Το πρόβλημα…
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του Υπουργείου Παιδείας, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 11 Σεπτεμβρίου τού 2013, πιστοποιητικά-βεβαιώσεις που εκδίδονται από συγκεκριμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες για την έκδοση των τελικών διοικητικών πράξεων οργανικές μονάδες των υπουργείων, των δημόσιων υπηρεσιών κ.λπ..

Το πρόβλημα δημιουργήθηκε καθώς στελέχη του Υπουργείου Υγείας που είναι αρμόδια για τις προκηρύξεις, αναζήτησαν, βάσει νόμου, μεταξύ άλλων και δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ωστόσο το τελευταίο παραμένει κλειστό εδώ και αρκετό καιρό, με αποτέλεσμα τα στελέχη του Υπουργείου να αντιμετωπίζουν πρόβλημα με επτά αιτήσεις και να μένει πίσω ολόκληρη η προκήρυξη, αφού κανείς εκ των αρμοδίων στους οποίους απευθύνθηκαν οι πρώτοι, δεν ενδιαφέρθηκε να τους δώσει κατευθυντήριες γραμμές!

Οι επιπτώσεις…
Αν μη τι άλλο, ένα τέτοιο γεγονός έχει επιπτώσεις και στη Λέσβο, πόσο μάλλον όταν στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του νησιού σημειώνονται 22 κενά, σύμφωνα με την προκήρυξη. Κενά σε Αγία Παρασκευή, Κάπη, Σκουτάρο, Μανταμάδο, Μήθυμνα, Συκαμνιά, Αγιάσο (δύο), Παλαιοχώρι, Ακράσι, Άντισσα (τρία), Βατούσα, Ερεσό, Σίγρι, Μεσότοπο, Πολιχνίτο (δύο), Βασιλικά, Βρίσα (δύο). Βέβαια δεν αναμένεται, σύμφωνα με εκτιμήσεις, να καλυφθούν όλα. Σε αυτό το συμπέρασμα οδηγεί το γεγονός ότι κενά που έχουν δημιουργηθεί από την αρχή του χρόνου, παρά τις προκηρύξεις που μεσολάβησαν, δεν έχουν καλυφθεί ακόμη.

Αξίζει, μάλιστα, σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι από την αρχή του χρόνου έως και την ημέρα κοινοποίησης της προκήρυξης, υπάρχουν 17 κενά και στο διάστημα που μεσολάβησε από εκείνη έως και σήμερα, προστέθηκαν άλλα τρία (σε Κάπη, Μανταμάδο και Ακράσι) βάσει της ημερομηνίας λήξης των συμβάσεων των αγροτικών γιατρών, ενώ στις υπόλοιπες θέσεις θα παρατηρηθεί πρόβλημα το αμέσως επόμενο διάστημα.

Αν δε διευθετηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα όσον αφορά στις διαδικασίες, θα καθυστερούν κι άλλο οι προσλήψεις των αγροτικών γιατρών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την κάλυψη κάποιων εκ των 22 θέσεων. Την ίδια στιγμή θα λήγουν οι συμβάσεις των γιατρών που υπηρετούν στα περιφερειακά ιατρεία, οξύνοντας έτσι το πρόβλημα που παρατηρείται εδώ και αρκετό καιρό στο νησί μας και έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιδη εμποδίων όσον αφορά στην πρόσβαση των ασφαλισμένων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey