Στην συντήρηση Κοιμητηρίων ο Κουνέλλης

Παραμένει ως έχει το σχήμα Κύτελη

31/08/2021 - 14:52

 Σύμφωνα με αποφάσεις που υπέγραψε ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης και οι οποίες ήδη έχουν αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων για την περίοδο 1/9/2021 έως 31/8/2022.

Οι Αντιδήμαρχοι θα ασκούν τις ίδιες αρμοδιότητες με την προηγούμενη περίοδο, εκτός από την Συντήρηση Κοιμητηρίων, η οποία για λειτουργικούς λόγους ανατέθηκε στον Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής, Κώστα Κουνέλλη.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey