Ελπίδες για το Εργαστήριο Ελέγχου Ελαιολάδου

01/07/2012 - 05:56
Ένα βήμα πριν τη λειτουργία ή πριν το οριστικό κλείσιμο του, βρίσκεται το Εργαστήριο Ελέγχου Ελαιολάδου της Λέσβου.

Αναμένονται δύο προσλήψεις με συμβάσεις έργου

Ένα βήμα πριν τη λειτουργία ή πριν το οριστικό κλείσιμο του, βρίσκεται το Εργαστήριο Ελέγχου Ελαιολάδου της Λέσβου. Ο νέος πολυοργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης «Δήμητρα», για μεγάλο χρονικό διάστημα προσπαθούσε να βρει προσωπικό μέσω μεταθέσεων και μετατάξεων. Επειδή δεν τα κατάφερε, αποφάσισε ότι θα πρέπει να προσλάβει δύο άτομα με σύμβαση έργου. Ένα από τα δύο άτομα θα είναι οπωσδήποτε χημικός. Για το δεύτερο άτομο που θα προσληφθεί, δεν έχει γίνει γνωστή η ειδικότητα του.

Με βάση το σχεδιασμό αυτό, δόθηκε εντολή στο Σταθμό Γεωργικής Έρευνας της Λέσβου, να καταρτίσει ένα προϋπολογισμό που θα περιλαμβάνει και τη δαπάνη αυτή.
Από την στιγμή που θα εγκριθεί ο προϋπολογισμός από τον οργανισμό «Δήμητρα», θα ξεκινήσουν και οι διαδικασίες για την πρόσληψη των δύο εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο Εργαστήριο.
Η πρόσληψη του προσωπικού είναι απαραίτητη προκειμένου το Εργαστήριο να λειτουργήσει αλλά και για να ολοκληρωθεί το έργο που χρηματοδοτήθηκε από κοινοτικούς πόρους. Η μη πρόσληψη του προσωπικού, σημαίνει ότι το έργο δεν θα ολοκληρωθεί και η χώρα μας θα πρέπει να επιστρέψει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα τους πόρους που ήδη έχει εισπράξει για τη δημιουργία του Εργαστηρίου.
Η απειλή απώλειας των κοινοτικών πόρων, κάνει όσους γνωρίζουν το θέμα, να αισιοδοξούν ότι τελικά θα προχωρήσουν οι προσλήψεις.

Έτσι είναι πολύ πιθανό μέσα στο χρόνο, ο Σταθμός Γεωργικής Έρευνας στο Κάτω Τρίτος της Λέσβου, να αποκτήσει ένα αξιόλογο επιστημονικό αντικείμενο.
Στο ίδιο στάδιο με το Εργαστήριο Ελέγχου Ελαιολάδου της Λέσβου, βρίσκεται και το Εργαστήριο Ελέγχου Ελαιολάδου της Καλαμάτας.


Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey