Τι θα μοιραστούν οι δικαιούχοι του Βορείου Αιγαίου

45.637.081 ευρώ κρύβει ο ντορβάς των Σχεδίων Βελτίωσης

07/01/2021 - 13:24

45.637.081 ευρώ θα διατεθούν συνολικά στους δικαιούχους των σχεδίων βελτίωσης μετά τα τελικά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τα ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ της Περιφέρειας διατέθηκαν συνολικώς τα έξης ποσά:

(1) ΔΡΑΣΗ 4.1.1. « Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα  

      της εκμετάλλευσης»: Για 785 αιτήσεις εγκρίθηκαν 44.645.000€

(2) ΔΡΑΣΗ 4.1.3. « Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς

     και στην προστασία του περιβάλλοντος»:  Για 11 αιτήσεις εγκρίθηκαν 166.332 €.

(3) ΔΡΑΣΗ 4.1.1. «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης»: Για 2 αιτήσεις εγκρίθηκαν 825.749€.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey