Πώς αξιοποιήθηκαν 97 εκατ. ευρώ της αύξησης κεφαλαίου

01/07/2012 - 05:56
Τον τρόπο αξιοποίησης των 97,926 εκατ. ευρώ από την αύξηση κεφαλαίου γνωστοποίησε η ΝΕΛ. Συγκεκριμένα, 326.180 δαπανήθηκαν για να καλυφθεί το κόστος της αύξησης κεφαλαίου, 37,6 εκατ. ευρώ αξιοποιήθηκαν ως κεφάλαια κίνησηςκαι 24,235 εκατομμύρια δαπανήθηκαν για τρέχουσες δραστηριότητες.
Τον τρόπο αξιοποίησης των 97,926 εκατ. ευρώ από την αύξηση κεφαλαίου γνωστοποίησε η ΝΕΛ. Συγκεκριμένα, 326.180 δαπανήθηκαν για να καλυφθεί το κόστος της αύξησης κεφαλαίου, 37,6 εκατ. ευρώ αξιοποιήθηκαν ως κεφάλαια κίνησηςκαι 24,235 εκατομμύρια δαπανήθηκαν για τρέχουσες δραστηριότητες.

Αρχικά προβλεπόταν για τρέχουσες δραστηριότητες να δαπανηθούν 14,68 εκατ. ευρώ, ωστόσο με απόφαση αρχικά τού Δ.Σ. και στη συνέχεια της γενικής συνέλευσης άλλαξε αυτός ο σχεδιασμός.
13,36 εκατ. ευρώ δαπανήθηκαν για περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της εταιρείας. Αρχικά προβλέπονταν να δαπανηθούν 22,92 εκατομμύρια για το σκοπό αυτό.
Τέλος, 60 εκατομμύρια δαπανήθηκαν για τη μείωση του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας.
Οι ορκωτοί λογιστές που εξέτασαν τη δαπάνη των κεφαλαίων της εταιρείας, τόνισαν:
- Από το ποσό των 37,6 εκατ. ευρώ των αντληθέντων κεφαλαίων που διατέθηκε για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, τα 14,2 εκατ. ευρώ διατέθηκαν για την κάλυψη υπεραναλήψεων που διενεργήθηκαν από καταθετικό λογαριασμό της εταιρείας, μέσω του οποίου καταβλήθηκαν λειτουργικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν την ημερομηνία πιστοποίησης της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία και οι οποίες λειτουργικές δαπάνες αφορούσαν τους σκοπούς της αύξησης που αναφέρονται στο εγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο και στην από 16/2/2011 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
- Από τα αντληθέντα κεφάλαια που διατέθηκαν για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, 3,4 εκατ. ευρώ καταβλήθηκε στη θυγατρική τής ΝΕΛ C-Link Ferries, για την κάλυψη λειτουργικών της δαπανών.
- Από το ποσό 60 εκατ. ευρώ των αντληθέντων κεφαλαίων που διατέθηκε για μείωση τραπεζικού δανεισμού, 8,28 εκατ. ευρώ διατέθηκαν για μείωση τραπεζικού δανεισμού θυγατρικών εταιρειών ποσοστού συμμετοχής 100%, οι οποίες στη συνέχεια ανέλαβαν έναντι του αντίστοιχου πιστωτικού ιδρύματος ως πρωτοφειλέτριες, ευθυνόμενες αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με τη μητρική εταιρεία, την υποχρέωση να καταβάλουν στη μητρική εταιρεία ισόποσες τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey