Ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις μικρές επιχειρήσεις

01/07/2012 - 05:56
Ενημερωτική εκδήλωση για τα προγράμματα επέκτασης και εκσυγχρονισμού μικρών επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία «Μυριτζής και Συνεργάτες Σύμβουλοι Επιχειρήσεων».
Στην ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα του Επιμελητηρίου Λέσβου πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης ενημερωτική εκδήλωση για τα προγράμματα επέκτασης και εκσυγχρονισμού μικρών επιχειρήσεων, από την εταιρεία «Μυριτζής και Συνεργάτες Σύμβουλοι Επιχειρήσεων». Ο μεγάλος αριθμός επιχειρηματιών αλλά και πολλές ερωτήσεις που έγιναν μετά το τέλος της εισήγησης έδειξαν πως ο επιχειρηματικός κόσμος της Λέσβου περιμένει αγωνιωδώς να ανοίξουν τα προγράμματα αυτά.

Τα προγράμματα δίνουν επιχορήγηση 65% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και αφορούν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του εμπορίου, της μεταποίησης, των υπηρεσιών και του τουρισμού.
Βασικές προϋποθέσεις για την υπαγωγή των επιχειρήσεων είναι:
- Να έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους, πριν από την 1η Ιανουαρίου 2007
- Να έχουν συνολικό τζίρο την τελευταία τριετία τουλάχιστον 90.000 ευρώ (για τις μεταποιητικές 150.000 ευρώ)
- Να μην έχουν δυσμενή στοιχεία ως προς την φερεγγυότητά τους
- Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να τηρούν βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας. Εξαίρεση αποτελούν οι επιχειρήσεις της θεματικής ενότητας Τουρισμός, οι οποίες είναι επιλέξιμες ακόμη κι αν δεν τηρούν βιβλία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (όταν τα δωμάτιά τους είναι λιγότερα από επτά).
Ο Παναγιώτης Μυριτζής που έκανε την εισήγηση, εξήγησε ότι το πρόγραμμα επιδοτεί:
- Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμό κτηριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου (έως 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού). Στον τομέα του τουρισμού επιδοτείται μόνο ο εκσυγχρονισμός και έως 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
- Προμήθεια εξοπλισμού (παραγωγής και οργάνωσης χώρου).
- Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και μηχανογράφησης.
- Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.
- Δαπάνες προβολής.
- Δαπάνες μελέτης και πιστοποίησης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
- Αμοιβές συμβούλων για υπαγωγή στο πρόγραμμα και αποπληρωμή.
Ο κ. Μυριτζής εξήγησε ότι η προδημοσίευση του προγράμματος δίνει τη δυνατότητα σε όσες επιχειρήσεις το έχουν άμεση ανάγκη να προχωρήσουν τώρα στην υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων και στη συνέχεια, όταν ανοίξει το πρόγραμμα, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής. Όμως, σε αυτή την περίπτωση οι επενδυτές παίρνουν το ρίσκο να πραγματοποιήσουν μια επένδυση που τελικά δε θα χρηματοδοτηθεί.

Η υλοποίηση
Επίσης συνέστησε σε όσους θα πραγματοποιήσουν επενδύσεις που εμπλέκονται στην κρατική γραφειοκρατία (όσες χρειάζονται οικοδομικές άδειες ή άδειες λειτουργίας) να ξεκινήσουν αμέσως την υλοποίησή τους.
Πολλοί ήταν εκείνοι που ρώτησαν αν μια επιχείρηση που έχει αλλάξει αντικείμενο δραστηριότητας μπορεί να χρηματοδοτηθεί ή όχι. Ο κ. Μυριτζής εξήγησε ότι μπορεί να χρηματοδοτηθεί, αρκεί η δραστηριότητα που ασκεί να είναι ανάμεσα σε εκείνες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση. Ακόμη ανέφερε ότι μια επιχείρηση μπορεί να καλύπτει το κριτήριο της λειτουργίας πριν την 1η Ιανουαρίου του 2007 και στην περίπτωση που είναι αποκλειστική διάδοχος προϋφιστάμενης επιχείρησης. Δηλαδή, αν ο πατέρας διατηρεί εμπορική ατομική επιχείρηση από το 2000 και το 2008 στην επιχείρηση μπαίνει και ο γιος, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα ένταξης στο πρόγραμμα. Αρκεί βέβαια να φαίνεται ότι η νέα επιχείρηση είναι διάδοχη της προϋφισταμένης.
Υπάρχουν όμως περιπτώσεις επιχειρήσεων που αν και πληρούν το συγκεκριμένο κριτήριο, αυτό δεν απεικονίζεται στα έγγραφα που διαθέτουν. Π.χ. ο πατέρας είναι ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης από το 2000 η οποία έκλεισε το 2008 και στη θέση της άνοιξε νέα επιχείρηση με το ίδιο αντικείμενο, στην οποία συμμετέχουν πατέρας και γιος. Ο Παναγιώτης Μυριτζής εξήγησε ότι στην προδημοσίευση του προγράμματος δε γίνεται αναφορά σε τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά θεωρεί ότι είναι θέμα που κατά πάσα πιθανότητα θα ρυθμιστεί, αφού ανάλογες ρυθμίσεις είχαν γίνει και στο παρελθόν σε ομοειδή προγράμματα.
Ένα ακόμη ζήτημα που τέθηκε από ορισμένους επιχειρηματίες είναι αν αντί να κατασκευάσουν ένα κτήριο, μπορούν να χρηματοδοτηθούν για την αγορά του. Η απάντηση είναι πως κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται κι αυτό σύμφωνα με την άποψη που επικρατεί στο υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ότι θα δούμε ένα κτήριο να πουλιέται από τη μία επιχείρηση στην άλλη. Επίσης δε χρηματοδοτείται η απόκτηση μεταφορικών μέσων.Η λήψη της χρηματοδότησης
Τέσσερις διαφορετικούς τρόπους λήψης της χρηματοδότησης που δίνει το πρόγραμμα πρότεινε ο κ. Μυριτζής. Εξήγησε ότι ο τρόπος που ταιριάζει σε κάθε επιχείρηση είναι διαφορετικός και έχει να κάνει με τις οικονομικές δυνατότητές της, το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης και άλλα στοιχεία που διαφοροποιούνται από επιχείρηση σε επιχείρηση. Γι’ αυτό ανέφερε ότι το ζήτημα αυτό εξετάζεται κατά περίπτωση και υποδεικνύεται κάθε φορά η κατάλληλη λύση.
Σε γενικές γραμμές, πάντως, όταν πρόκειται για επενδύσεις με μικρό προϋπολογισμό που υλοποιούνται από επιχειρήσεις που έχουν μεγάλη οικονομική άνεση, καλό είναι να επιλέγεται η υλοποίηση της επένδυσης και στη συνέχεια η υποβολή των δικαιολογητικών στα αρμόδια όργανα για τη λήψη της επιχορήγησης.
Μια δεύτερη επιλογή είναι η λήψη της επιδότησης σε δύο δόσεις, ώστε να αποφευχθεί ή να περιοριστεί ο τραπεζικός δανεισμός.
Μια τρίτη λύση είναι η εκχώρηση της επιχορήγησης σε τράπεζα και η λήψη προκαταβολικά χρηματοδότησης από την τράπεζα έναντι της επιχορήγησης. Στην περίπτωση αυτή, η χρηματοδότηση ανέρχεται στο 50% της επιχορήγησης.
Μια τέταρτη λύση, η εκχώρηση της επιχορήγησης σε τράπεζα και η τμηματική λήψη χρηματοδότησης.

Βάζεις, δεν παίρνεις χρήματα
Μια επένδυση σημαίνει ότι βάζεις χρήματα, όχι ότι παίρνεις χρήματα. Σε αυτό το σημείο στάθηκε αρκετά ο κ. Μυριτζής, διότι ήθελε όλοι να καταλάβουν πως η λογική τού «έχω οικονομικές δυσκολίες, να μπω σε ένα πρόγραμμα για να τις ξεπεράσω», δεν περνάει. Έτσι έκανε σαφές ότι μια επένδυση χρηματοδοτούμενη σημαίνει ότι ο επενδυτής θα βάλει ένα μέρος του κεφαλαίου που απαιτείται, από την τσέπη του.
Σε άλλο σημείο εξήγησε ότι καλή οργάνωση και καλός σχεδιασμός μιας επένδυσης σημαίνει και μείωση της ταλαιπωρίας από τη γραφειοκρατία. Αλλά σε καμμία περίπτωση δε σημαίνει ότι ο επιχειρηματίας δε θα ταλαιπωρηθεί για να πάρει τα χρήματα της επιχορήγησης που δικαιούται.Τα αδύναμα σημεία

Στα αδύναμα σημεία του προγράμματος κατά τον κ. Μυριτζή είναι ότι δίνει χρηματοδότηση 65% σε όλες τις περιοχές της χώρας πλην της Αττικής. Χαρακτηριστικά είπε πως θα ήταν πιο δίκαιο να υπήρχε κλιμάκωση του ποσοστού χρηματοδότησης, γιατί άλλες δυσκολίες αντιμετωπίζει μια επιχείρηση που έχει την έδρα της στη Βέροια κι άλλες μια επιχείρηση που λειτουργεί στη Μυτιλήνη.
Επίσης, θεώρησε ότι υπάρχει ένα μεγάλο λάθος από την πλευρά του υπουργείου στο πρόγραμμα, μια ισοπεδοτική λογική στην αντιμετώπιση των επιχειρήσεων όσον αφορά στο θέμα του τζίρου που πρέπει να έχουν για να χρηματοδοτηθούν. Κι αυτό γιατί τα περιθώρια κέρδους από κλάδο σε κλάδο είναι διαφορετικά. «Είναι σα να αθροίζουμε μήλα με πορτοκάλια» σημείωσε.
Μετά το τέλος της εκδήλωσης ακολούθησε μικρή δεξίωση, κατά τη διάρκεια της οποίας οι επιχειρηματίες είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν με τον κ. Μυριτζή και τους συνεργάτες του τις ιδιαιτερότητες που έχει η κάθε μια επιχείρηση.

 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey