Διδακτικό προσωπικό στο Μετσόβιο

01/07/2012 - 05:56
To Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ανακοινώνει την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με το Π.Δ. 407/80, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών σχολών του κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010 - 2011.
To Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ανακοινώνει την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με το Π.Δ. 407/80, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών σχολών του κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010 - 2011. Οι ενδιαφερόμενοι, που μπορούν να ενημερωθούν απ’ τη γραμματεία και την ιστοσελίδα του ιδρύματος, έχουν προθεσμία να υποβάλλουν αιτήσεις έως τις 22 Νοεμβρίου.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey