Εννιά θέσεις με σύμβαση έργου

01/07/2012 - 05:56
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της πράξης «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας / Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες» απηύθυνε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της πράξης «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας / Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες» απηύθυνε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου με συνολικά εννέα άτομα Π.Ε. Πληροφορικής θα έχουν διάρκεια το ανώτερο 24 μήνες.
Το πλήρες κείμενο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος διατίθεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και τα λοιπά δικαιολογητικά μέχρι και την 6η Μαΐου 2011. Η αίτηση είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο τού ΕΚΤ, www.ekt.gr/.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία τού ΕΚΤ, κ. Τριανταφυλλίδου, τηλέφωνο 210 7273900, ώρες 11:00 - 14:00.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey