Τέσσερις μηχανικοί στην Περιφέρεια Κρήτης

01/07/2012 - 05:56
Η Περιφέρεια Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων θέσεων της κατηγορίας Π.Ε. Μηχανικών (εκ των οποίων δύο τουλάχιστον Πολιτικών Μηχανικών) της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης με επιλογή.
Η Περιφέρεια Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων θέσεων της κατηγορίας Π.Ε. Μηχανικών (εκ των οποίων δύο τουλάχιστον Πολιτικών Μηχανικών) της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης με επιλογή. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως υπουργεία ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες και αρχές.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και 30/3/2011 στη διεύθυνση: Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης, Δουκός Μποφώρ 7, Τ.Κ. 71202 - Ηράκλειο, ενώ περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα τηλ. 2813 404500 και 404513.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey