Τριάντα μία θέσεις εργασίας

01/07/2012 - 05:56
Σύμφωνα με τα στοιχεία στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, οι κενές θέσεις στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Μυτιλήνης την Τρίτη 5 Οκτωβρίου ήταν συνολικά 31 και δεν παρουσιάζουν μεταβολή απ’ την προηγούμενη βδομάδα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, οι κενές θέσεις στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Μυτιλήνης την Τρίτη 5 Οκτωβρίου ήταν συνολικά 31 και δεν παρουσιάζουν μεταβολή απ’ την προηγούμενη βδομάδα. Αφορούν δε τις παρακάτω κατηγορίες θέσεων εργασίας:
- Οδηγοί λεωφορείων και τραμ (13 θέσεις)
- Μάγειροι (δύο διαφορετικές θέσεις)
- Κομμωτές, κουρείς, αισθητικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα (μία θέση)
- Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα (εννιά διαφορετικές θέσεις)
- Μηχανολόγοι μηχανικοί (μία θέση)
- Πωλητές σε καταστήματα (δύο διαφορετικές θέσεις)
- Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές (δύο διαφορετικές θέσεις)
- Γραφείς, αιτησιογράφοι και άτομα που ασκούν συναφή επαγγέλματα (μία θέση)

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey