Ένας πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας και επτά εργάτες

01/07/2012 - 05:56
Οκτώ συνολικά άτομα θα προσληφθούν ως εποχικό προσωπικό απ’ τη 14η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για το ενταγμένο στο ΕΣΠΑ έργο «Αποκατάσταση Αγίου Γεωργίου Ρεπανιδίου» στη Λήμνο.
Οκτώ συνολικά άτομα θα προσληφθούν ως εποχικό προσωπικό απ’ τη 14η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για το ενταγμένο στο ΕΣΠΑ έργο «Αποκατάσταση Αγίου Γεωργίου Ρεπανιδίου» στη Λήμνο.

Η πρόσκληση της Εφορείας αφορά σε επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και ειδικότερα:
- Έναν Π.Ε. Πολιτικό Μηχανικό με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων, για διάστημα ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως το τέλος του έργου. Ελλείψει πολιτικού μηχανικού θα καλυφθεί η θέση από Π.Ε. Αρχιτέκτονα Μηχανικό, ομοίως με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων.
- Επτά Δ.Ε. Εργατοτεχνίτες και ελλείψει αυτών Υ.Ε. Ειδικευμένους Εργάτες, για διάστημα τριών μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως του τέλους του έργου.
Η πρόσκληση για τις παραπάνω θέσεις αναρτήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου και η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε χθες 1η Μαρτίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή έως την Τρίτη 8 Μαρτίου, στη 14η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Γιάννη Δελή 11, στη Μυτιλήνη. Η απασχόληση των προσληφθέντων θα είναι πενθήμερη και δε θα υπερβαίνει τις 37,5 ώρες τη βδομάδα, ενώ για τα δικαιολογητικά, όπως και για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 22510 40135 και 40136.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey