Προκήρυξη για τις θέσεις διευθυντών

01/07/2012 - 05:56
Ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης προκήρυξε την πλήρωση με επιλογή 84 θέσεων διευθυντών σε όλα τα δημόσια ΙΕΚ - και της Μυτιλήνης - με θητεία δύο ετών (από 1-9-2010 έως και 31-8-2012).
Ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης προκήρυξε την πλήρωση με επιλογή 84 θέσεων διευθυντών σε όλα τα δημόσια ΙΕΚ - και της Μυτιλήνης - με θητεία δύο ετών (από 1-9-2010 έως και 31-8-2012).
Οι υποψήφιοι για τις θέσεις θα πρέπει να είναι Εκπαιδευτικοί του υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων των κλάδων ΠΕ 01 μέχρι και ΠΕ 20, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με οκτώ χρόνια δημόσια υπηρεσία, από τα οποία τουλάχιστον δύο σε δομές ή υπηρεσίες της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και βαθμό Α΄ ή Δημόσιοι υπάλληλοι των κλάδων Π.Ε. ή Τ.Ε. με οκτώ χρόνια δημόσια υπηρεσία, από τα οποία τουλάχιστον δύο σε δομές ή υπηρεσίες της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και βαθμό Α΄.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση και το υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος από:
1. την Κ.Υ. του ΟΕΕΚ, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Ν. Ιωνία - Αθήνα, τηλ. 210 2709091-2, 210 2709088 και 210 2709123.
2. τα κατά τόπους ΔΙΕΚ
3. την ηλεκτρονική διεύθυνση www.oeek.gr (Επικαιρότητα - Επικαιρότητα).
Οι αιτήσεις και τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται με ταχυδρομείο (σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι την 26-7-2010), ταχυμεταφορά ή αυτοπροσώπως από τις 7:30 έως τις 14:30, στη διεύθυνση:
ΟΕΕΚ - Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41 - Τ. Κ. 142 34 - Ν. Ιωνία, Αθήνα
Δ/νση Διοικητικού - Τμήμα Προσωπικού
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δε θα γίνεται δεκτή καμμία άλλη αίτηση, ούτε συμπληρωματικά δικαιολογητικά ή οποιαδήποτε μεταβολή στην αίτηση-εκδήλωση ενδιαφέροντος για κατάταξη στους πίνακες διευθυντών δημοσίων ΙΕΚ.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey