Στο Συνεταιρισμό Σκαλοχωρίου

Πρόεδρος ο Στρατής Τικέλλης

30/06/2012 - 14:36

Νέο διοικητικό συμβούλιο απέκτησε ο Συνεταιρισμός του Σκαλοχωρίου μετά από τις εκλογές που πραγματοποίησε προσφάτως. Η σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής: Ευστράτιος Τικέλλης, πρόεδρος, Ευστράτιος Κεχαγιάς, αντιπρόεδρος, Αντώνης Τενέδιος, γραμματέας, Αλέξανδρος Ευστρατιάδης και Ανέστης Τικέλλης, μέλη.

Νέο διοικητικό συμβούλιο απέκτησε ο Συνεταιρισμός του Σκαλοχωρίου μετά από τις εκλογές που πραγματοποίησε προσφάτως. Η σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής: Ευστράτιος Τικέλλης, πρόεδρος, Ευστράτιος Κεχαγιάς, αντιπρόεδρος, Αντώνης Τενέδιος, γραμματέας, Αλέξανδρος Ευστρατιάδης και Ανέστης Τικέλλης, μέλη. Το εποπτικό συμβούλιο του Συνεταιρισμού αποτελείται από τους Γεώργιο Βογιατζή, Ευστράτιο Βάιο και Σταύρο Καμπέρο.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey