Εγκρίθηκαν προσλήψεις συμβασιούχων στους δήμους

40 οκταμηνίτες στη Λέσβο, 15 στη Λήμνο

30/04/2014 - 16:32

Το ένα εκατοστό περίπου των οκταμηνιτών που θα προσληφθούν το επόμενο διάστημα πανελλαδικώς, αφορά στο Νομό Λέσβου, για τον οποίο εγκρίθηκε να καλυφθούν συνολικά 55 θέσεις οκταμηνιτών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Το ένα εκατοστό περίπου των οκταμηνιτών που θα προσληφθούν το επόμενο διάστημα πανελλαδικώς, αφορά στο Νομό Λέσβου, για τον οποίο εγκρίθηκε να καλυφθούν συνολικά 55 θέσεις οκταμηνιτών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Είναι αξιοσημείωτο πως οι προσλήψεις αυτές μπορούν να δρομολογηθούν ανεξάρτητα απ’ τις δημοτικές εκλογές, αφού με πρόσφατο νόμο εξαιρούνται οι συγκεκριμένες εποχικές προσλήψεις απ’ τους εκλογικούς περιορισμούς που θεσπίστηκαν.

Συνολικά 6.011 προσλήψεις σε δήμους της χώρας αποφάσισαν οι υπουργοί Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών, προκειμένου να στελεχωθούν οι δήμοι με συμβασιούχους που θα απασχοληθούν οκτώ μήνες σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, όπως καθαριότητας, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού κ.λπ.. Μάλιστα η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να γίνει το επόμενο διάστημα από κάθε δήμο ξεχωριστά, κατόπιν της σχετικής έγκρισης του ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με την κατανομή των θέσεων και βάσει των βεβαιώσεων των δημοτικών αρχών διά των οικονομικών τους υπηρεσιών ότι υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης της δαπάνης για την πληρωμή των συμβασιούχων, στο Δήμο Λέσβου εγκρίθηκε η πρόσληψη 40 συνολικά οκταμηνιτών και στο Δήμο Λήμνου 15. Και οι δύο Δήμοι θα προσλάβουν προσωπικό για τον τομέα της καθαριότητας, αφού φυσικά προηγηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, η οποία διαρκεί χρονικά περί τους δύο μήνες (έγκριση ΑΣΕΠ, προκήρυξη, υποβολή αιτήσεων, ενστάσεις κ.λπ.).

Εξαίρεση απ' την απαγόρευση
Αναφορικά με τις συγκεκριμένες προσλήψεις συμβασιούχων, το Υπουργείο Εσωτερικών επισημαίνει σε εγκύκλιό του προς τους δήμους ότι δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93Α΄), με τον οποίο ρυθμίζονται μεταξύ άλλων και θέματα που αφορούν σε προσλήψεις και υπηρεσιακές μεταβολές προσωπικού.

Στο άρθρο 78 προβλέπεται ότι «κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, δεν ισχύουν οι περιορισμοί για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και τις προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονομέων άρδευσης, των χειριστών μηχανημάτων, των εργαζόμενων στους τομείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθμών, της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και των αμειβόμενων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, των εργαζόμενων στις παιδικές κατασκηνώσεις».

Σ’ όλες τις άλλες προσλήψεις ισχύει απαγόρευσή τους για το χρονικό διάστημα του ενός μηνός που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων.

Η εξαίρεση των συμβασιούχων των συγκεκριμένων ειδικοτήτων και καθηκόντων κρίθηκε σκόπιμη είτε λόγω της εποχικότητας των έργων που καλούνται να επιτελέσουν, είτε για λόγους απορρόφησης των κοινοτικών πόρων. Οπότε, παρ’ ότι προεκλογική περίοδος, η διαδικασία για την πρόσληψη των 55 οκταμηνιτών μπορεί να ξεκινήσει κανονικά απ’ τους Δήμους Λέσβου και Λήμνου.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey