Προσκλήσεις από την Περιφέρεια

1,1 εκατ. ευρώ για φιλοπεριβαλλοντικά έργα

21/12/2016 - 14:22

Ενεργοποιήθηκαν δύο προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 1,1 εκατ. ευρώ για δράσεις εφαρμογής μέτρων στην κατεύθυνση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος νήσων Αιγαίου (ΣΔΛΑΠ). Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν προτάσεις που αφορούν:

 

Ενεργοποιήθηκαν δύο προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 1,1 εκατ. ευρώ για δράσεις εφαρμογής μέτρων στην κατεύθυνση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος νήσων Αιγαίου (ΣΔΛΑΠ). Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν προτάσεις που αφορούν:

- Μελέτη διαχείρισης υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων και τυροκομείων.

- Ενίσχυση δράσεων ελέγχου της λειτουργίας των υφιστάμενων δομών επεξεργασίας λυμάτων.

- Εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων αντιμετώπισης φαινομένων ξηρασίας και λειψυδρίας.

- Σύνταξη Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Master plan).

Τελικοί δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), οι Δήμοι, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.

Η περιφερειάρχης δήλωσε σχετικά: «Η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων ενός τόπου καθορίζει την εξέλιξή του και την αναπτυξιακή του πορεία. Κυρίαρχη προτεραιότητά μας είναι, με απαρέγκλιτο όρο μας το σεβασμό στο περιβάλλον και την αειφορία, να διαχειριστούμε τις χρηματοδοτικές δυνατότητες των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ώστε με σύγχρονα μέσα να εξασφαλίσουμε τη λειτουργία των ελαιοτριβείων και τυροκομείων. Παράλληλα, δίνουμε τη δυνατότητα χρηματοδότησης σε στρατηγικά σχέδια για τη λειψυδρία και την ξηρασία».

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey