Επιτροπή για επιγραφές

28/03/2012 - 19:46

Στη συγκρότηση διμελών επιτροπών καταγραφής των διαφημιστικών πινακίδων και των επιγραφών στα οδικά δίκτυα των δήμων του Βορείου Αιγαίου χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, προχώρησε με απόφασή του ο γενικός γραμματέας Φώτης Χατζημιχάλης.

Στη συγκρότηση διμελών επιτροπών καταγραφής των διαφημιστικών πινακίδων και των επιγραφών στα οδικά δίκτυα των δήμων του Βορείου Αιγαίου χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, προχώρησε με απόφασή του ο γενικός γραμματέας Φώτης Χατζημιχάλης.

Στην επιτροπή για το Δήμο Λέσβου μετέχουν ως κύρια μέλη οι Θεόδωρος Βαλσαμίδης, μηχανολόγος μηχανικός, και Δημήτρης Γκουρδόγλου, τοπογράφος μηχανικός Τ.Ε., με αναπληρωματικό μέλος την Ευαγγελία Πελέκου, αρχιτέκτονα.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey