Ο Φώτης Χατζημιχάλης απέρριψε προσφυγή απ’ την αντιπολίτευση για την τηλεοπτική κάλυψη των συνεδριάσεων

«Το Δημοτικό Συμβούλιο βάζει τους κανόνες»

28/04/2012 - 13:56

Δυο μήνες μετά την υποβολή της προσφυγής του Άρη Χατζηκομνηνού κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου που αφορούσε στον περιορισμό της απευθείας μετάδοσης των συνεδριάσεών του και την επιβολή κανόνων της τηλεοπτικής κάλυψης, ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου την απέρριψε.

Δυο μήνες μετά την υποβολή της προσφυγής του Άρη Χατζηκομνηνού κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου που αφορούσε στον περιορισμό της απευθείας μετάδοσης των συνεδριάσεών του και την επιβολή κανόνων της τηλεοπτικής κάλυψης, ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου την απέρριψε. Η σχετική απόφαση του Φώτη Χατζημιχάλη, που επικαλείται τη θεσμική δυνατότητα του Δημοτικού Συμβουλίου να θέτει τους όρους και τις προϋποθέσεις μετάδοσης των εργασιών του, αναρτήθηκε προχθές και στο «Διαύγεια».

Η ίδια απόφαση αναφέρει πως ο κ. Χατζηκομνηνός έχει τη δυνατότητα να προσφύγει κατά της απόφασης του γενικού γραμματέα ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006, εντός ενός μηνός. Οπότε, με δεδομένο ότι ακόμη δεν έχει απαντήσει και το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο στο αίτημα του Δήμου Λέσβου για το ποιο καθεστώς διέπει την τηλεοπτική κάλυψη των συνεδριάσεων, το θέμα δεν μπορεί να θεωρηθεί λήξαν. Δεν αποκλειόταν, όμως, δεδομένης της απόρριψης της προσφυγής, να εφαρμοζόταν άμεσα η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έτσι να μη γινόταν απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί χθες το απόγευμα.

Το σκεπτικό
Οι βασικές αιτιάσεις, το σκεπτικό της απόφασης του κ. Χατζημιχάλη, έγκειται σε τέσσερα σημεία:
- Με την προσβαλλόμενη απόφαση αναστέλλεται η συνεχής ζωντανή αναμετάδοση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου έως ότου διερευνηθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης αν είναι υποχρεωτική για το Δ.Σ. η παραχώρηση του δικαιώματος για συνεχή ζωντανή αναμετάδοση των συνεδριάσεών του και με ποιον τρόπο καθορίζονται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και όροι. Είναι, δηλαδή, «προσωρινή», μέχρι να υπάρξει απάντηση απ’ το αρμόδιο όργανο.

- Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, «επιτρέπεται η ραδιοφωνική και τηλεοπτική κάλυψη των συνεδριάσεων του Δ.Σ.». Δηλαδή, όπως αναφέρει η απόφαση του κ. Χατζημιχάλη, «χορηγείται το δικαίωμα και η άδεια στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για το ζήτημα της ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής κάλυψης των συνεδριάσεών του και επομένως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δ.Σ. να καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις τηλεοπτικής κάλυψης, ώστε να μη διαταράσσεται η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του».

- Η δημοσιότητα των συνεδριάσεων των Δ.Σ. επιτυγχάνεται με μια σειρά θεσμοθετημένων τρόπων (δημοσίευση της πρόσκλησης, παρουσία στις συνεδριάσεις φορέων και δημοτών, τοιχοκόλληση τρεις μέρες μετά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του πίνακα που περιλαμβάνει τα θέματα που συζητήθηκαν, τον αριθμό των αποφάσεών τους και περίληψη του περιεχομένου τους, ανάρτηση των αποφάσεων στο διαδικτυακό σύστημα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ).

- Τέλος, σύμφωνα με το γενικό γραμματέα, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «δεν περιορίζει το δικαίωμα της πληροφόρησης-ενημέρωσης του δημότη, αλλά εκφράζει, στα πλαίσια της απρόσκοπτης και εύρυθμης λειτουργίας τού Δ.Σ., την πρόθεση να διαμορφώσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της τηλεοπτικής κάλυψης των συνεδριάσεών του».

Για όλα αυτά και απορρίφθηκε η προσφυγή.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey