Πρωτόκολλο συνεργασίας με το μέλλον

01/07/2012 - 05:56
Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψαν η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στόχος, η δημιουργία ενός πλαισίου πεδίων δράσης αμοιβαίου ενδιαφέροντος, αλλά και η δημιουργία δεσμών των τοπικών κοινωνιών με την ακαδημαϊκή κοινότητα.
Σύμπραξη Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψαν χτες το πρωί η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στόχος, η δημιουργία μεταξύ των δύο φορέων ενός πλαισίου πεδίων δράσης αμοιβαίου ενδιαφέροντος, αλλά και η ανάδειξη πρωτοβουλιών ενδυνάμωσης και δημιουργίας δεσμών των τοπικών κοινωνιών των νησιών με την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Στην παραπάνω απόφαση οδηγήθηκαν οι δύο πλευρές, αφού εκτιμήθηκε πως μετά από 20 και παραπάνω χρόνια λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το ίδρυμα έχει αναπτύξει εκτεταμένο ερευνητικό έργο σε διάφορα επιστημονικά πεδία και επίπεδα, σημαντικό μέρος του οποίου θα μπορούσε να αποτελέσει πολύτιμο υλικό για τους Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εκτιμήθηκε, επίσης, πως έχουν πλέον ωριμάσει οι συνθήκες για μια σύμπραξή τους σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Οι τομείς συνεργασίας

Το «Πρωτόκολλο Συναντίληψης και Συνεργασίας» υπέγραψαν από κοινού ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Νάσος Γιακαλής, και ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Πάρις Τσάρτας, παρουσία του αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Νίκου Σουλακέλλη, και του αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Ιωάννη Κάλλα.
Στα πεδία συνεργασίας περιλαμβάνονται η ανάπτυξη των νησιών και η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, η τουριστική ανάπτυξη, η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία, η προστασία του περιβάλλοντος, η ναυτιλία και οι μεταφορές, οι νέες τεχνολογίες, ο πολιτισμός, η κοινωνική συνοχή, η διά βίου εκπαίδευση και η διοίκηση των ΟΤΑ.
Όλες οι πρωτοβουλίες που θα αναπτυχθούν με τη συμμετοχή και των δύο μερών, θα διαμορφωθούν σταδιακά σε προτεινόμενες δράσεις, με τη συγκρότηση ειδικών επιτροπών που εμπίπτουν σε πεδία συνεργασίας σε συγκεκριμένους τομείς κοινού ενδιαφέροντος και στη συνέχεια θα εξειδικεύονται και θα διατυπώνονται στη μορφή «Προγραμματικής Συμφωνίας».

Τα οφέλη
«Η υπογραφή αυτού του Συμφώνου αποτελεί ουσιαστικά την τυπική επισφράγιση της συνεργασίας της τοπικής αυτοδιοίκησης με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μέσα σε ένα συγκεκριμένο πια πλαίσιο κοινής δράσης, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών του Βορείου Αιγαίου και της ακαδημαϊκής κοινότητας», δήλωσε μετά την υπογραφή ο κ. Γιακαλής. «Είναι σαφές πως σαν τοπική αυτοδιοίκηση μπορούμε να αποκομίσουμε πολλά από την επιστημονική συμβουλευτική της πανεπιστημιακής κοινότητας και να απελευθερώσουμε στοχευμένες δράσεις για την ανάπτυξη των νησιών μας. Η Περιφέρεια έχει αποδείξει μέχρι σήμερα έμπρακτα πως βρίσκεται στο πλευρό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προγραμματίζοντας την υλοποίηση σημαντικών έργων για τη βελτίωση της κτηριακής και υλικοτεχνικής υποδομής του ιδρύματος, αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στις κοινωνίες των νησιών μας.»
Από πλευράς του, ο κ. Τσάρτας δήλωσε χτες στο «Ε»: «Η συγκεκριμένη υπογραφή εντάσσεται στη μορφή συνεργασίας που έχουμε ξεκινήσει με όλους τους ΟΤΑ, δήμους και περιφέρειες, όπου έχουμε έδρες ως Πανεπιστήμιο. Πριν από ένα μήνα περίπου υπογράψαμε αντίστοιχο πρωτόκολλο με το δήμαρχο Λέσβου, Δημήτρη Βουνάτσο, τώρα κάναμε το ίδιο και με τον κ. Γιακαλή. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία για εμάς, είναι ότι θέλουμε να έχουμε οριζόντιες συνεργασίες με όλους τους φορείς, που δε θα περιορίζονται μόνο στη βοήθεια από τα τμήματα του Πανεπιστημίου που δραστηριοποιούνται σε κάθε πόλη, αλλά στη βοήθεια από όλα τα τμήματα. Από την άλλη πλευρά, είναι δεδομένο ότι το Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς τη συμβολή των ΟΤΑ. Τόσο ο Δήμος Λέσβου, όσο και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, μας έχουν βοηθήσει σημαντικά και είμαστε πολύ ευτυχείς που υπογράφηκε και το δεύτερο Πρωτόκολλο.»

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey