Διεκδικούν συμβάσεις αορίστου χρόνου

01/07/2012 - 05:56
Να μετατραπούν οι συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου ζητούν με υπόμνημα του Συλλόγου τους οι Συμβασιούχοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που συνολικά ανέρχονται στους 60.
Να μετατραπούν οι συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου ζητούν με υπόμνημα του Συλλόγου τους οι Συμβασιούχοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που συνολικά ανέρχονται στους 60. Όπως αναφέρουν, παρ’ ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, δεν κατέστη δυνατόν να αλλάξει η εργασιακή τους σχέση με το Προεδρικό Διάταγμα Παυλόπουλου, όπως έγινε με άλλους συναδέλφους τους, με αποτέλεσμα να παραμένουν εδώ και αρκετά χρόνια συμβασιούχοι.

Ο Σύλλογος Συμβασιούχων του Πανεπιστημίου Αιγαίου απαρτίζεται από περίπου 60 µέλη, τα οποία απασχολούνται µε διάφορες σχέσεις εργασίας (ορισμένου χρόνου, σύμβαση έργου, εργολαβική σχέση εργασίας), καλύπτοντας τις πάγιες και διαρκείς του ιδρύματος. Το αληθές της παγιότητας των θέσεων αποκαλύπτεται απροσχημάτιστα, όπως αναφέρουν, από το γεγονός πως μεγάλος αριθμός συμβασιούχων, παρ’ όλο που έχουν περάσει πάνω από πέντε χρόνια από το «Προεδρικό Διάταγμα Παυλόπουλου», συνεχίζουν να απασχολούνται στο ίδιο πόστο µε το ίδιο αντικείμενο. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την πλειοψηφία των συμβασιούχων που αποκλείστηκε από τη νομοθετική ρύθμιση (Π.∆. 164/2004) του υπουργείου Εσωτερικών, ο µόνος λόγος του αποκλεισμού ήταν η µη συμπλήρωση του ελάχιστου απαιτούμενου χρονικού διαστήματος προϋπηρεσίας που έθετε τότε ως προϋπόθεση η νομοθετική ρύθμιση.

Περισσότεροι υπάλληλοι
Στο υπόμνημά τους οι συμβασιούχοι αναφέρουν ότι τα τελευταία χρόνια, το Πανεπιστήμιο έχει υπερδιπλασιαστεί σε μέγεθος, παρά ταύτα όμως, η αύξηση του μεγέθους του Πανεπιστημίου δεν ακολουθήθηκε από τις αντίστοιχες απαραίτητες προκηρύξεις θέσεων μόνιμου προσωπικού από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, παρά τα επανειλημμένα προφορικά και γραπτά αιτήματα των πρυτανικών αρχών στους αρμόδιους φορείς, όπου τονιζόταν η υποστελέχωση των διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος.
«Ακόµα και η πρόσφατη προκήρυξη 3Κ/2009, η οποία περιλαμβάνει θέσεις για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, δεν καλύπτει σε καμμία περίπτωση τις ανάγκες του», αναφέρει ο Σύλλογος των συμβασιούχων που διεκδικεί τη μετατροπή των συμβάσεων όλων των υπαλλήλων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του ιδρύματος σε αορίστου χρόνου, καθώς και την άμεση προκήρυξη όλων των κενών θέσεων που προβλέπονται στον πρόσφατα εγκεκριμένο Οργανισμό Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey