Είναι γεγονός ο πρώτος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός που προκηρύσσεται για το νησί μας σε επίπεδο μεγάλων έργων

Χριστόφας: Στόχος η καλύτερη ποιότητα σχεδιασμού για το ΣΑΡΛΙΤΖΑ [Vid]

14/06/2022 - 09:00 Ενημερώθηκε 15/06/2022 - 09:11

Τέλος Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους αναμένονται τα αποτελέσματα του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Αξιοποίηση οικοπέδου Σάρλιτζα με δημιουργία κέντρου θερμαλισμού και πολιτιστικού συγκροτήματος», εξέλιξη που χαρακτηρίζει εξαιρετικά σημαντική σε δήλωσή του στο «Ε», σε ότι έχει να κάνει με την αξιοποίηση και ανάδειξη του ΣΑΡΛΙΤΖΑ ΠΑΛΛΑΣ, ο Αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Χριστόφας επισημαίνοντας ότι αυτός είναι ο πρώτος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός που προκηρύσσεται για το νησί της Λέσβου σε επίπεδο μεγάλων έργων. Παράλληλα έκανε γνωστό ότι στο τελικό στάδιο βρίσκεται και η ανακατασκευή του κτιρίου των ιαματικών λουτρών καθώς αναμένεται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για να ακολουθήσει η προκήρυξη του έργου που θα σημάνει την λειτουργία των ιαματικών λουτρών στην περιοχή.

«Η λογική του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού έχει να κάνει με τη στόχευση στην καλύτερη δυνατή ποιότητα σχεδιασμού, στην τήρηση των όρων προστασίας και ανάδειξης του συνόλου του πολυμορφικού χώρου και πάντα με τελικό στόχο την πολιτιστική και ιστορική προβολή του. Ελπίζουμε μεταξύ άλλων πως θα αποτελέσει εφαλτήριο και παράδειγμα για τη σχεδίαση και άλλων έργων που δύναται να πραγματοποιηθούν με ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης» αναφέρει στην δήλωσή του, στο «Ε» και προσθέτει: «Ευελπιστούμε να κατατεθούν αρκετές προτάσεις που θα αξιολογηθούν από μία επιτροπή από διακεκριμένους αρχιτέκτονες, που θα οριστεί το επόμενο διάστημα και σύμφωνα με τον σχεδιασμό τα αποτελέσματα θα τα έχουμε τέλος Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους. Πρόκειται για μια σημαντική στιγμή στην εξέλιξη της προσπάθειας αποκατάστασης του κτιριακού συγκροτήματος του Σάρλιτζα Παλλάς καθώς και του οικοπέδου του, που ως τώρα σχεδιάστηκε προσεκτικά και επίμονα προκειμένου να αποδώσει καρπούς».

Οι προτάσεις

«Οι προτάσεις θα περιλαμβάνουν τρόπους αξιοποίησης των διατηρητέων κτιρίων. Συγκεκριμένα οι προτάσεις θα περιλαμβάνουν την αξιοποίηση του κεντρικού κτιρίου και των δύο κτιρίων που βρίσκονται πίσω από αυτό καθώς και την δημιουργία νέων κτιρίων στο δεξιό τμήμα του οικοπέδου, όπου πρόσφατα έγιναν οι κατάλληλες ανασκαφές από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου». Από αυτές προέκυψε ότι δεν υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα γεγονός που επιτρέπει την οικοδόμηση των νέων κτιρίων. Παράλληλα ο κ. Χριστόφας πρόσθεσε ότι το κτίριο που βρίσκεται παραπλεύρως του κεντρικού κτιρίου του Σάρλιτζα, το οποίο δεν έχει κάποια αρχιτεκτονική αξία θα γκρεμιστεί και θα ανεγερθεί στην θέση του νέο. «Επίσης θα πρέπει να πω ότι στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού περιλαμβάνεται και η συνολική ανάπτυξη του οικοπέδου, όπως επίσης και η ανάδειξη των αρχαιολογικών ευρημάτων που εντοπίζονται μπροστά από το κεντρικό κτίριο του Σάρλιτζα» είπε ο κ. Χριστόφας και συμπλήρωσε: «Πέρα από τον κεντρικό διαγωνισμό, πρέπει να πούμε ότι η Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου το επόμενο διάστημα θα δημοσιοποιήσει ένα έργο σωστικών εργασιών για να προστατεύσουμε το μνημείο από τις φθορές που ήδη έχει υποστεί. Συγκεκριμένα θα γίνει μερική αντικατάσταση της στέγης και στο εσωτερικό θα γίνει υποστύλωση των δαπέδων όπου εντοπίζεται πρόβλημα» Σε αυτές τις εργασίες περιλαμβάνεται και η προστασία των κουφωμάτων σύμφωνα με τις τεχνικές που προβλέπονται από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & του υπουργείου Πολιτισμού για προστασία τέτοιων μνημείων. Στόχος των σωστικών εργασιών είναι να προστατευτεί το κτίριο από τις καιρικές συνθήκες έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.

Η Αναθέτουσα Αρχή, σε περίπτωση υλοποίησης όλου ή μέρους του Έργου αναλαμβάνει την υποχρέωση ανάθεσης της πλήρους αρχιτεκτονικής μελέτης, στην ομάδα του Α’ βραβείου.

Το χρονοδιάγραμμα

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής του διαγωνισμού στις 16-05-2022 έγινε η αποστολή περίληψης της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έως τις 27 Ιουνίου 2022 μπορεί να γίνεται η υποβολή των όποιων ερωτημάτων από τους ενδιαφερόμενους. Στις 7 Ιουλίου 2022 είναι ημέρα λήξης απαντήσεων - διευκρινήσεων ενώ στις 13 Σεπτεμβρίου 2022 έχει οριστεί η λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων. Στις 22 Νοεμβρίου 2022 θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα.

Σκοπός του διαγωνισμού

Ο Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός στοχεύει στη συνολική αξιοποίηση ακινήτου 18.478 τ.μ. στην περιοχή της Θερμής Λέσβου, στο οποίο περιλαμβάνεται το διατηρητέο κτιριακό συγκρότημα του παλαιού ξενοδοχείου «Σάρλιτζα Παλλάς».
Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά:

  • Τη συντήρηση και ανάδειξη των διατηρητέων κτιρίων του συγκροτήματος του ξενοδοχείου «Σάρλιτζα Παλλάς». Επιπλέον την ένταξη σε αυτά νέων χρήσεων οι οποίες, αφενός μεν δεν θα θίγουν, εξωτερικά όπως και εσωτερικά, τη δομική και μορφική οργάνωση των κτισμάτων και αφετέρου θα ευνοούν την πολιτιστική προβολή της περιοχής και της Λέσβου γενικότερα.
  • Την πρόταση κατεδάφισης των μη άξιων λόγου υποβαθμισμένων, μη διατηρητέων κτισμάτων του οικοπέδου.
  • Την ανέγερση νέων κτιριακών κελυφών, στα σημεία του οικοπέδου όπου η οικοδόμηση επιτρέπεται, με κύρια λειτουργία αυτήν του Κέντρου Ιαματικού Τουρισμού - Θερμαλισμού σε συσχετισμό, με Κέντρο Αναζωογόννησης (Spa).
  • Τη διαμόρφωση του τμήματος του οικοπέδου που θα παραμείνει αδόμητο, με όρους ανάδειξης των υπαρχόντων αρχαιολογικών ανασκαφικών ευρημάτων. Επίσης τη διαμόρφωση και τοπιοτέχνηση του υπόλοιπου υπαίθριου τμήματος, ώστε η δυνατότητα χρήσης του να συνάδει με τη λειτουργική ιδιαιτερότητα των χρήσεων οι οποίες θα προταθούν για τα διατηρητέα κτίρια του συγκροτήματος του ξενοδοχείου «Σάρλιτζα Παλλάς» και τα νέα κτιριακά κελύφη.

Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να επανασχεδιάσουν ή να σχεδιάσουν εξ αρχής, το σύνολο των προηγούμενων τμημάτων του διατιθέμενου χώρου, κτιριακών και υπαίθριων. Να προσδιορίσουν, μέσω των σχεδιαστικών, συνθετικών τους προτάσεων, την κεντρική λειτουργική και πολιτιστική σημασία τους για τη Θερμή ειδικότερα και τη Λέσβο γενικότερα, απαντώντας στους στόχους της ανάπλασης.

Εν αναμονή της γνωμοδότησης για τα ιαματικά λουτρά

«Είναι πολύ σημαντικό μετά από πάρα πολλά χρόνια να λειτουργήσουν τα ιαματικά λουτρά. Αυτή τη στιγμή είναι για γνωμοδότηση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου. Οι ενέργειες γίνονται από την Ειδική Υπηρεσία Αδειοδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων από το Υπουργείο Τουρισμού. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει ωριμάσει όλες τις μελέτες. Είμαστε στο τελικό στάδιο και μετά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων εκδίδεται Οικοδομική Άδεια και στην συνέχεια μπορεί να προκηρυχτεί η ανακατασκευή του κτιρίου που βρίσκεται έξω από το Σάρλιτζα για να λειτουργήσουν ξανά τα ιαματικά λουτρά που τόσο θέλει η περιοχή» είπε ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του ο κ. Χριστόφας.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey